BiH nije primenila preporuke GRECO

BiH nije primenila preporuke GRECO

Bosna i Hercegovina nije ispoštovala nijednu od 15 preporuka koje je dalo telo za nadzor korupcije Saveta Evrope GRECO, iako je BiH, kao članica Saveta Evrope, na to bila obavezna, rekao je izvršni sekretar Grupe zemalja protiv korupcije (GRECO), Gianluca Esposito.

U BiH je bio pre dve godine kada je istakao probleme u vezi sa korupcijom kao što su javne nabavke, korupcija u pravosuđu, te nedostatak sistemskog zakona o sukobu interesa na državnom nivou, ali ništa se nije bitno promenilo od 2015, kada izdate su preporuke.

“Redovno proveravamo, u slučaju BiH, možda i svake godine, da li su vlasti ispoštovale preporuke GRECO-a. U ovom trenutku nijedna od preporuka koje smo dali nije u potpunosti implementirana”, objasnio je Esposito u intervjuu za Agencija FENA.

Nekoliko oblasti ga posebno zabrinjava, uključujući nedostatak sistemskog zakona o sukobu interesa na državnom nivou, napominjući da je od najveće važnosti sprečiti korupciju pre nego što se ona dogodi, jer kada se desi, društvo u celini je na gubitku.

Zato je važno rešiti problem sukoba interesa pre nego što on postane problem, a GRECO je dao vrlo jasne preporuke za BiH po tom pitanju, ali još uvek nije vidljiv napredak u tom pogledu.

„To je veoma rizično područje i, sve dok je neregulisano, ostavlja širom otvorena vrata za korupciju u javnom sektoru uopšte, ali i u političkom sistemu. Dakle, ovo je područje koje zahteva neposrednu pažnju”, naglasio je Esposito.

Drugo područje na koje treba obratiti pažnju je celi pravosudni sistem. Esposito ističe da, ako se sudijama ne može verovati, postavlja se pitanje kome se uopšte može verovati.

Drugo pitanje koje BiH hitno treba da reši je usvajanje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu (VSTV), a nije postignut značajan napredak u tom pogledu, ali Esposito upozorava da takođe postoji potreba za boljom primenom postojećih zakona.

Sve je ovo potrebno za izgradnju poverenja u pravosudne institucije, dodao je Esposito, ali i da bi se osiguralo da su pravosudne institucije efikasne u praksi i to su neke stvari koje će se i dalje pratiti u budućnosti.

Najavio je da će situacija u BiH u vezi s preporukama GRECO-a biti revidirana za nekoliko meseci i da će GRECO objaviti izveštaj, uključujući i Izveštaj tela Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti (MONEIVAL). Očekuje se da će ovaj izveštaj naglasiti iste probleme.

„BiH je dužna da implementira GRECO preporuke u roku koji je postavilo ovo telo, imajući u vidu da je BiH preuzela takvu obavezu postajući članicom Saveta Evrope. Dakle, nije pitanje hoće li to uraditi vlasti u BiH, već se one moraju provesti”, podvukao je Esposito./ibna