BiH nije uspela da zaštiti žrtve trgovine ljudima

BiH nije uspela da zaštiti žrtve trgovine ljudima

Vlasti u Bosni i Hercegovini ne ispunjavaju u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali ulažu značajne napore da to učine, kaže američki State Department u svom najnovijem izveštaju o trgovini ljudima, koji je obuhvatio 187 država.

U ovom dokumentu, američki State Department je uopšteno opisao zemlje zapadnog Balkana kao one koje nisu ispunile minimalne standarde za iskorenjivanje trgovine ljudima iako pokušavaju to da učine.

Prema izveštaju, hiljade migranata iz Avganistana, Iraka, Sirije i drugih zemalja koji su u tranzitu kroz Srbiju i BiH, ili koji su tamo ostali, postaju ugroženi od trgovine ljudima.

U delu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, u izveštaju se navodi da odgovarajuće institucije nemaju dovoljno kapaciteta i znanja i nastavile su da istražuju manje incidente, dok su sudije donosile presude ispod minimalne kazne za trgovinu ljudima, navodeći neke nerazumne “olakšavajuće okolnosti” kako bi se opravdale manje kazne.

Napori za eliminaciju trgovine ljudima uključuju državnog koordinatora koji je organizovao sastanke kako bi prikupio povratne informacije o regionalnim timovima za praćenje, promeni strukture i reviziji smernica za timove kako bi se povećala efikasnost.

„Vlasti su finansirale nevladine organizacije da sprovedu kampanje za podizanje svesti i podigle optužnice u prvoj zajedničkoj međunarodnoj istrazi sa francuskim vlastima. Međutim, vlada nije pokazala neke veće napore u odnosu na prethodni izveštajni period. Organi za sprovođenje zakona nisu imali dovoljno kapaciteta i znanja i nastavili su da redovno istražuju trgovinu ljudima pod manjim krivičnim delima, dok su sudije izricale kazne koje nisu bile u skladu sa minimalnim kaznama za trgovinu ljudima. Organi za sprovođenje zakona nisu imali istrage i krivično gonjenje usmereno na žrtve, a udarne snage protiv trgovine ljudima – jedini mehanizam za koordinaciju napora za sprovođenje zakona među entitetima – ostale su neefikasne. Pored toga, vlada je identifikovala manje žrtava i nije pokazala pokušaje da ih zaštiti, posebno da proaktivno pregleda žrtve i pruži pomoć, što je dovelo do kažnjavanja žrtava za nezakonite radnje koje su ih trgovci naterali da počine. Pružatelji pomoći žrtvama su i dalje imali nedostatak resursa i nisu mogli pomoći svim domaćim žrtvama,” navodi se u izveštaju.

Vlasti u BiH rekle su da su trgovci ljudima uspeli izbeći zatvor koristeći zakon koji propisuje da osuđenici mogu platiti 100 konvertibilnih maraka dnevno (oko 50 eura) ako budu osuđeni na godinu dana.

“Policija je prijavila poteškoće u istraživanju krivičnih dela trgovine ljudima koja uključuju više kantona ili entiteta, zbog nedostatka komunikacije i koordinacije s kantonalnim tužiocima. Stalni napadi na trgovce ljudima su ostali jedini mehanizam za koordinaciju napora za sprovođenje zakona među entitetima u slučajevima trgovine ljudima; međutim, udarna snaga bila je u velikoj mjeri neefikasna, jer je SPO odbijao isplatu operativnih fondova, Federacija i država nisu imenovale tužitelje, a SIPA rijetko učestvovala na sastancima. Vlada nije prijavila nikakve istrage, krivična gonjenja ili osude vladinih službenika saučesnika u trgovini ljudima“, naglasio je američki Stejt department u tom izveštaju.

Zbog toga Bosna i Hercegovina ostaje na listi zemalja koje treba pažljivo pratiti, navodi State Department.