BiH: Novi kredit za oporavak mikro, malih i srednjih preduzeća

BiH: Novi kredit za oporavak mikro, malih i srednjih preduzeća

Ministar finansija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i menadžer države Svjetske banke za Bosnu Emanuel Salinas potpisali su u ponedjeljak u Sarajevu ugovor o kreditu vrednom 56 miliona evra. Svetska banka (VB) odobrila je kredit kao podršku malim i srednje velika preduzeća pogođena pandemijom koronavirusa.

Prema saopštenju, kradit je namenjen projektu za podršku oporavku mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i ublažavanju efekata pandemije koronavirusa.

„60% kredita ili 33,6 miliona evra namenjeno je Federaciji BiH, a 40% ili 22,4 miliona evra Republici Srpskoj. Uslovi kredita su povoljni, sa rokom otplate od 15 godina, uključujući petogodišnji grejs period“, objasnio je ministar Bevanda.

Razvojne banke u dva entiteta obezbediće podršku putem posebnih kreditnih linija za kompanije pogođene krizom u protekloj godini.

Čitava bosanskohercegovačka ekonomija suočena je s teškim posledicama zbog pandemije i zemlja je zabilježila ogroman pad BDP-a.

Prema Zavodu za statistiku, u prvoj polovini 2020. godine BDP se smanjio za 3,7% u odnosu na isti period 2019. Indikatori za celu 2020. godinu još uvek nisu dostupni, međutim trendovi u drugoj polovini godine bili su još nepovoljniji i procenjuje se da bi pad BDP mogao biti i veći.

Istovremeno, BiH je zabeležila pad izvoza od 17,5%, a uvoz je opao sličnom stopom.

Privatna potrošnja opala je za 4%, međutim, javna potrošnja povećala se za 0,5%, što se može pripisati većim troškovima finansiranja zdravstvenog sektora i potrebi da se ekonomija podrži i spasi tokom prvog talasa krize.