BiH: Novinari kao kolateralna šteta COVID-19

BiH: Novinari kao kolateralna šteta COVID-19

Upravni odbor Udruženja BH novinari  pozvalo je medijske poslodavce u BiH, vlasnike medija i članove uprava da zaustave otpuštanja novinara i drugih medijskih radnika, kao ekonomsku meru i odgovor na finansijsku krizu unutar medijske industrije, izazvanu epidemijom koronavirusa i drastičnim smanjenjem komercijalnih i drugih prihoda, naglašava Udruženje u saopštenju za javnost.

Udruženje takođe upozorava da bi državne institucije trebalo da finansijski pomognu medijima da prežive ili će pozvati novinare “da bojkotuju sve konferencije za novvinare i događaje koje organizuju vlasti u BiH i krizni štabovi”.

“Sa žaljenjem i protestom BH novinari su primili informaciju o otkazu ugovora o radu značajnom broju novinara i drugih medijskih radnika u kompaniji Oslobođenje, kao i najavu sličnih postupaka u najmanje 10 medijskih kuća iz različitih delova države,” navodi Udruženje.

BH novinari pozivaju vlasnike i Upravu Oslobođenja da još jednom preispitaju svoju odluku, te pokušaju zadržati ljude, a tražiti druge, alternativne načine prevladavanja finansijskih teškoća. Ova novena je jedna od najstarijih u BiH i nije prestala da izlazi ni tokom rata 1992-1995. Dobitnik je priznanja “Najbolje novine 1992” i mnogih drugih nagrada. U poslednjih nekoliko dana, veliki broj novinara i drugih medijskih radnika pozvani su da potpišu dobrovoljan raskid radnog odnosa. BH Novinari upozorili su ih da to ne rade jer, nakon što to urade, neće imati ni osnovna prava.

“Svesni smo potpuno činjenice da, kao udruženje novinara, nemamo zakonskih ovlaštenja niti možemo određivati vlasnicima medija, pa tako ni vlasnicima Oslobođenja, kakve će ekonomske mere donositi, ali možemo zahtevati da smanjenje broja zaposlenih, ako je nužno, bude provedeno na zakonit način, bez diskriminacije, u konsultaciji sa sindikatom i uz punu zaštitu radnih i socijalnih prava novinara,” navodi novinarsko Udruženje.

Upravni odbor BH novinara takođe upozorava da smanjenje broja zaposlenih u medijima može samo privremeno zaustaviti ili odgoditi ekonomski kolaps koji preti svim medijima u BiH u narednih pola godine. Krizni štabovi, vlade na svim nivoima ili nadležne medijske organizacije još uvek nisu donele hitne mere za ekonomski spas medijske industrije i očuvanje javne funkcije medija, što je bio njihov zadatak!

“Zbog toga rezolutno pozivamo nadležne vlade, medijske institucije i međunarodne donatore da formiraju fond za hitnu pomoć medijima, čija će sredstva omogućiti produkciju profesionalnih i raznovrsnih medijskih sadržaja u javnom interesu. Od proglašenja vanrednih okolnosti i stanja nesreće u BiH, mediji i novinari su bili servis svih građana i ključni prenosioci informacija u vezi sa epidemijom koronavirusa, a da vlasti nisu ničim pokazale da su spremne pomoći medijima da finansijski opstanu. Ukoliko to ne urade u najskorije vreme, BH novinari će pozvati medije na bojkot svih konferencija i događaja koje organiziraju nadležne vlasti i krizni štabovi u BiH,” upozorava Udruženje u saopštenju za javnost./ibna