BiH: Održana konferencija „Institucionalna podrška borbi protiv korupcije u BiH – IPAK“

BiH: Održana konferencija „Institucionalna podrška borbi protiv korupcije u BiH – IPAK“

Prevencija je ključ efikasne borbe protiv korupcije, rečeno je danas na konferenciji projekta koji finansira EU pod nazivom „Institucionalna podrška borbi protiv korupcije u BiH – IPAK“, na kojoj su predstavljeni nalazi i preporuke za unapređenje borbe protiv korupcije u oblastima i institucijama posebno sklonim korupciji, odnosno sa posebnim rizikom od korupcije.

U svom uvodnom obraćanju, menadžer programa za unutrašnje poslove u Delegaciji EU u BiH, Karoli Soos, rekao je da je korupcija jedan od najvećih izazova savremenog društva.

„Prevencija je ključ efikasne borbe protiv korupcije. Prevencija uključuje različite oblike procene rizika od korupcije, mehanizme interne kontrole, transparentnost, etičnost, učešće javnosti, podizanje svesti o štetnim efektima ove pojave i važnosti borbe protiv korupcije“, rekao je Soos, dodajući da je veoma važno da građani prijavljuju korupciju.

Pozdravio je činjenicu da su brojne javne institucije usvojile antikorupcione planove, odnosno planove integriteta, i uvele etičnost i propise u borbi protiv korupcije. Soos je rekao da će Evropska komisija u budućnosti promeniti pristup kako bi bolje podržala borbu protiv korupcije, ističući važnost sektorskog pristupa.

Analizu su predstavili stručnjaci angažovani na projektu IPAK, Biljana Vokić i Amila Kurtović, koje su izjavile da je cilj ove analize identifikovati i proceniti situaciju u onim institucijama i područjima koja su najviše sklona korupciji u BiH. Vodili su se izveštajima Evropske komisije, kao i izveštajima GRECO-a, grupe zemalja za borbu protiv korupcije, koji su ukazali da je korupcija najprisutnija i najrazornija u onim oblastima koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana.

Projekat „Institucionalna podrška borbi protiv korupcije – IPAK“, vredan 750.000 evra, pruža podršku antikorupcionim telima i institucijama na svim nivoima u BiH u cilju podizanja borbe protiv korupcije u zemlji na viši i angažovaniji nivo.