BiH: OEBS objavio izveštaj o procesuiranju predmeta korupcije u BiH

BiH: OEBS objavio izveštaj o procesuiranju predmeta korupcije u BiH

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je danas, digitalnim putem, svoj treći izveštaj o praćenju procesuiranja predmeta korupcije pred sudovima u BiH.

“Izveštaj pod nazivom “Treći godišnji izveštaj o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti” predstavlja nastavak rada i oslanja se na dva prethodna izveštaja, objavljena u februaru 2018. i aprilu 2019. godine,” kaže OEBS u saopštenju za javnost.

U izveštaju se daje ocena efikasnosti odgovora pravosuđa na korupciju u 2019. godini, na osnovu praćenja 302 predmeta korupcije pred 45 sudova širom Bosne i Hercegovine. Takođe se daje osvrt na provođenje 24 preporuke iz prethodnih izveštaja s ciljem unapređenja procesuiranja predmeta korupcije u BiH.

“Naziv izveštaja, Sindrom nekažnjivosti, je oštar, ali, nažalost, odražava realnu sliku trenutne situacije,” kazala je ambasadorka Kathleen Kavalec, šefica Misije OEBS-a u BiH. “Kriza etike u pravosuđu u BiH i neuspeh da se obezbedi odgovornost za korupciju ne mogu se ignorisati. Ponovna uspostava integriteta, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa je neophodan preduslov za postizanje efikasnijeg odgovora pravosuđa na korupciju.”

Nalazi izveštaja ukazuju na neuspeh sistema krivičnog pravosuđa, što je de facto rezultiralo nekažnjavanjem počinilaca mnogih ozbiljnih krivičnih dela.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Eric Nelson, izjavio je da je efikasan pravosudni sistem u BiH, koji se bori protiv korupcije, ključni je deo evroatlantskih integracija ove države. “Nažalost, razni nivoi pravosudnog sistema nisu uspešni u ovom pogledu. Međunarodna zajednica, koja uključuje Sjedinjene Američke Države, OEBS i Evropsku uniju, veoma je aktivna u zagovaranju transparentnog i efikasnog pravosuđa. Nažalost, ne vidimo rezultate. Preporuke ovog izveštaja jasno ukazuju na to da je potrebno povećati transparentnost pravosudnog sistema. Vanjski akteri, kao što je međunarodna zajednica, ne mogu biti jedini garant reforme. Vlasti moraju preduzeti korake. Građani i građanke BiH to zaslužuju,” rekao je Nelson.

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, istakao je da široko rasprostranjena korupcija u javnoj sferi i njena snažna veza s organizovanim kriminalom, predstavlja jedan od najtežih problema s kojima se BiH danas suočava te su građani i građanke s pravom zabrinuti zbog toga. “Krajnje je vreme da vlasti pokažu spremnost za uvođenje promena koje su ovoj državi očajnički potrebne time što će, u što skorijem roku, doneti potrebne zakone i obezbediti integritet, transparentnost i odgovornost nosilaca javnih funkcija, što je takođe od ključnog značaja za vraćanje poverenja javnosti,” rekao je specijalni predstavnik EU u BiH.

Nakon objavljivanja izveštaja, predsednik Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH, Milan Tegeltija, je na Twitteru rekao da “OEBS misija u BiH, u pogledu vladavine prava, nema mandat da preispituje i komentariše odluke sudskih, tužilačkih i disciplinskih organa, niti da se bavi tumačenjem domaćih Zakona od strane nadležnih institucija u pojedinačnim sudskim , tužilačkim i disciplinskim predmetima,” napisao je Tegeltija.

Kao odgovor je od Johana Satlera dobio “zbunjenog” smajlija.

Izveštaj je izrađen u okviru projekta pod nazivom „Procena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“, koji se provodi uz podršku Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona, pri Ministarstvu spoljnih poslova SAD-a.