BiH: Oružane snage domaćin regionalne konferencije

BiH: Oružane snage domaćin regionalne konferencije

Oružane snage Bosne i Hercegovine domaćin su ovogodišnje 14. Konferencije načelnika odbrane/generalštabova zemalja Balkana o vojnoj saradnji (Forum B-9), sa ciljem unapređenja modela vojne saradnje zemalja Balkana, kao i mogućih modela odgovora na bezbednosne izazove, rizike i pretnje u regionu.

“Konferencija, koja će biti održana od 7. do 9. juna 2021. godine u Sarajevu, predstavlja izuzetno važnu inicijativu za jačanje multinacionalne vojne saradnje u regionu kojom se potvrđuje želja za jačanjem regionalne saradnje između oružanih snaga, promocije regionalne stabilnosti i bezbednosti, kao i jačanjm već uspostavljenih i traženju novih mehanizama saradnje u regiji Balkana. Konferencija B-9 je već godinama inicijativa koja ima veliki značaj i doprinos za uspešnu saradnju u regionu, a što u završnici ima za rezultat i bolje bezbednosno okruženje za sve države regiona. Zbog toga, ova inicijativa ima veliki značaj i za Bosnu i Hercegovinu,” navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane BiH.

Posebno je važno to što su zadaci proizašli sa svake konferencije održane na nivou načelnika generalštabova zemalja Balkana, pa tako i ove u Sarajevu, usmereni ne samo jačanju postojećih mehanizama koordinacije, već i iznalaženju načina za uspostavljanje novih mehanizama, koji bi omogućili konkretniju i delotvorniju saradnju. Bitno je osigurati bolje međusobno razumevanje kako bi se dostigao potreban nivo interoperabilnosti i znanja neophodnih za zajednički angažman, pravovremenu razmenu informacija i kapaciteta za obuku, kao i uzajamno pružanje pomoći.

Članice B-9 foruma su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Rumunija, Severna Makedonija, Srbija i Turska.

Pored predstavnika zemalja članica, kao gosti ovogodišnje Konferencije, učestvovaće i visoki predstavnici Vojnog komiteta NATO-a, Vojnog komiteta EU, Združene komande NATO snaga u Napulju, Komande Američkih snaga u Evropi, kao i predstavnici zemalja posmatrača, odnosno najviši predstavnici Oružanih snaga Hrvatske i Slovenije.