BiH: PIC i šefovi međunarodnih oranizacija pozivaju građane da izađu na glasanje uz poštivanje zaštitnih mera

BiH: PIC i šefovi međunarodnih oranizacija pozivaju građane da izađu na glasanje uz poštivanje zaštitnih mera

Samo nekoliko dana pre lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini Upravni odbor Saveta za provođenje mira (Peace Implementation Council – PIC) i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH (Board of Principals – BoP) poslali su poruku BiH institucijama apelujući da svoj posao obave odgovorno in a transparentan način.

Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH pozivaju sve birače s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i da osiguraju da se putem biračkih listića čuje i njihov glas, kao i da poštuju potrebne zaštitne mere protiv širenja covida-19.

“U predstojećem periodu građani Bosne i Hercegovine će imati priliku da biraju svoje lokalne organe vlasti. Upravni odbor Saveta za provođenje mira (Peace Implementation Council – PIC) i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH (Board of Principals – BoP) primaju k znanju napore Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) i pozivaju komisiju da nastavi sa svojim aktivnostima na odgovoran i transparentan način, organizacijom izbornog procesa u najboljem mogućem redu, pravovremenim odgovaranjem na navode o izbornim prevarama, te provođenjem izbornih rezultata. Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija će Centralnoj izbornoj komisiji BiH pružiti svaku potrebnu podršku,” kaže se u saopštenju za javnost.

Takođe, Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH pozivaju sve institucije, političke subjekte i njihove predstavnike, kao i birače, da se ponašaju odgovorno i obezbede integritet i transparentnost izbornog procesa, koji mora da se provede u mirnom okruženju u skladu sa važećim zakonskim aktima i međunarodnim standardima.

“Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH pozivaju članove opštinskih izbornih komisija i članove biračkih odbora da svoje dužnosti obavljaju profesionalno i s integritetom. Važno je da se političke stranke i kandidati suzdrže od vršenja pritiska na članove općinskih izbornih komisija i biračkih odbora te da ne pokušavaju uticati na njihovu nezavisnost ili ih primoravati da daju otkaz na svoje članstvo u ovim telima. Svima koji učestvuju u izbornom procesu, uključujući i nestranačke posmatrače, mora se u potpunosti omogućiti da profesionalno obavljaju svoje dužnosti u skladu s postojećim pravilima i procedurama,” apeluje se u saopštenju.

Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH takođe pozivaju na puno poštivanje zaštitnih mera predviđenih za sprečavanje širenja Covid-19 tokom celog izbornog procesa i pozivaju opštinske organe vlasti da obezbede potrebnu ličnu zaštitnu opremu i omoguće poštivanje zaštitnih mera na biračkim mestima, kako bi se osiguralo sigurno okruženje za glasanje tokom pandemije.

Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH pozivaju sve birače s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i da osiguraju da se putem biračkih listića čuje i njihov glas, kao i da poštuju potrebne zaštitne mjere protiv širenja Covid-19.