BiH: PIC poziva vlasti da krenu ka reformama koje se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije

BiH: PIC poziva vlasti da krenu ka reformama koje se odnose na  vladavinu prava i borbu protiv korupcije

Politički direktori Upravnog odbora Saveta za provođenje mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se putem video-linka 1. i 2. decembra 2020. godine kako bi razmotrili stanje provođenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, bezbednu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).

U kominikeu, sa kojim se kao i obično nije složila Ruska Federacija, Upravni odbor PIC-a podsetio je sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoje neupitno opredelenje za teritorijalni integritet i strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Opšteg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provođenju njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti UN-a, što ostaje nepromienjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za obezbeđenje provođenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir. Naglašena je potreba pune implementacije programa 5+2, što je i dalje uslov za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a je obeležio 25. godišnjicu Opšteg okvirnog sporazuma za mir i pozdravio 25 godina trajnog mira u BiH, te je pozvao sve strane da nastave zajednički raditi kako bi obezbedili održivu i prosperitetnu budućnost. Upravni odbor PIC-a je naglasio da su vrednosti vladavine prava i poštivanja ljudskih prava ugrađene u Opšti okvirni sporazum za mir i dalje od najvećeg značaja za budućnost BiH i dugotrajnu regionalnu stabilnost.

Upravni odbor PIC-a pohvalio je usvajanje amandmana, u julu ove godine, kojima je omogućeno održavanje izbora u gradu Mostaru, planiranih za 20. decembra 2020. godine, i pozvao je političke stranke i nezavisne kandidate da ovim izborima pristupe s programima okrenutim prema budućnosti u nameri da ujedine građane i obezbede značajna poboljšanja u funkcioniranju gradske uprave i pružanju usluga građanima. Upravni odbor PIC-a apeluje na sve građane Mostara da izađu na izbore, pridržavajući se epidemioloških mera, i poziva izabrane odbornike čiji će mandat biti potvrđen nakon izbora da ne gube vreme nego da što pre sazovu novo gradsko Veće i izaberu novog gradonačelnika.

Upravni odbor PIC-a je podsetio na dugogodišnju obavezu da se provedu preporuke OSCE-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Grupe država protiv korupcije (GRECO) čiji je cilj poboljšanje izbornog procesa. Slabosti koje posebno omogućavaju manipulaciju registracijom birača izvan zemlje moraju se hitno razmotriti i rešiti, a navodi o prevarama moraju se istražiti.

Upravni odbor PIC-a pozvao je političke lidere da ispune obećanje i javno odaju počast svim žrtvama rata i jednom zauvijek prekinu retoriku koja bi osujetila napore na pomirenju, uključujući veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i povijesni revizionizam.

Upravni odbor PIC-a pozvao je bh. vlasti da odlučno krenu ka reformama koje se odnose na  vladavinu prava i borbu protiv korupcije, koje su ključni deo procesa pristupanja EU. Upravni odbor PIC-a naglasio je da su pravosudne reforme ključni prioritet i izrazio opredeljenost da pomogne bh. vlastima u tom pogledu. Upravni odbor PIC-a posebno je naglasio potrebu za izmenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu (VSTS) radi uspostavljanja potpunog postupka provere imovine sa ciljem boljeg rešavanja sukoba interesa i drugih pitanja povezanih s integritetom, jačanja nezavisnosti, integriteta i odgovornosti sudija, tužilaca i članova VSTS-a, te da bi se omogućio pravni lijek protiv odluka VSTS-a. Upravni odbor PIC primio je k znanju odluku članova VSTS-a da se očituju povodom nedavnih dešavanja i podstiče ih da poduzmu odgovarajuće korake kojim će se povratiti poverenje u tu instituciju.

Upravni odbor PIC-a pozvao je vlasti, odnosno političke i institucionalne lidere BiH, da se bez daljnjeg odlaganja pozabave sledećim prioritetima:

– Usvojiti i provesti akcioni plan za 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

– Poboljšati koordinaciju i saradnju između svih nivoa vlasti u BiH na suzbijanju pandemije covid-19 i ublažavanju njenih socioekonomskih posledica, te povećati kapacitete za testiranje i praćenje kontakata kako bi se usporilo širenje virusa i poravnala kriva u smislu njegovog uticaja na zdravstvene sisteme.

– Postići sporazum o izbornoj reformi kojim će se uzeti u obzir odluke Ustavnog suda BiH te odluka iz predmeta Sejdić-Finci i srodne odluke Evropskog suda za ljudska prava, koje još uvek nisu provedene, neke i više od deset godina. U procesu izborne reforme, suzdržati se od poduzimanja zakonodavnih ili političkih koraka koji bi otežali provođenje presuda Evropskog suda.

– Preduzeti konkretne korake počevši od najviših političkih nivoa ka pomirenju u BiH, uključujući zajedničke komemoracije.

– Imenovati novu vladu Federacije, kao i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10, koje još uvek nisu imenovane, dok umesto njih i dalje rade vlade iz prethodnih mandata, više od dve godine nakon opštih izbora održanih u oktobru 2018. godine, te popuniti upražnjene pozicije na svim nivoima, uključujući i članove Ustavnog suda Federacije te ključnih institucija na državnom nivou.

– Obezbediti efikasnu saradnju između svih nivoa vlasti u BiH i obezbediti dovoljne resurse za upravljanje migracijama i bezbednosti granica kao isključivom nadležnošću države, te obezbediti pravičnu podelu odgovornosti za humanitarni smeštaj migranata i azilanata u celoj zemlji. U skladu s međunarodnim pravom, moraju se ukinuti restriktivne mere koje proizvoljno ograničavaju kretanje migranata.