BiH poslanik traži od von der Leyen da reaguju u slučaju slučaju nuklearnog otpada

BiH poslanik traži od von der Leyen da reaguju u slučaju slučaju nuklearnog otpada

Poslanik u BiH Parlamentu, Saša Magazinović, zatražio je u utorak, uoči posete Republici Hrvatskoj, od novog šefa Evropske komisije, Ursule von der Leyen, da se zauzme protiv namere Hrvatske da odloži nuklearni otpad na svojoj granici sa BiH.

U pismu je ukazao na problem namere Republike Hrvatske da svoj nuklearni otpad odloži na lokaciji Trgovska gora, odmah na granici s Bosnom i Hercegovinom.

„Drago mi je što ste odabrali nama susednu Hrvatsku kao jednu od prvih zemalja koju ćete posetiti a, nadam se, da ćete uskoro posetiti i BiH kao novi predsednik Evropske komisije.

Do tada, važna tema tokom vaše posete Hrvatskoj, barem prema onome što ste najavili kao sadržaj vašeg vodstva Europske komisije, trebala bi biti tema zbrinjavanja nuklearnog otpada niskog i srednjeg nivoa iz nuklearne elektrane Krško (Slovenija) na samoj granici sa BiH“, piše Magazinović.

Podsetio je predsednicu Evropske komisije da je prije nekoliko sedmica iznela plan za Evropu, navodeći da „buduće generacije žele živeti u očuvanom i zdravom okruženju“.

„Republika Slovenija će svoj deo nuklearnog i radioaktivnog otpada iz Krškog skladištiti na mestu nastanka, dok Republika Hrvatska namerava svoj dio otpada skladištiti na lokaciji Trgovska gora, koja, osim što se nalazi odmah na granica s BiH, ne zadovoljava niz drugih kriterija. Bio sam izuzetno zadovoljan kad ste u svom planu spomenuli evropsku decu, njihovu budućnost i, u tom kontekstu, zdravu i očuvanu okolinu. Naša deca u BiH moraju imati ista prava da žive u očuvanoj i zdravoj okolini. Deca Evropske unije (EU) ne bi trebala imati veća prava na život u zdravoj okolini od dece zemalja izvan EU“, naglasio je Magazinović.

U pismu navodi da bi se vrlo brzo trebala znati odluka Hrvatske o lokaciji za odlaganje nuklearnog otpada, ali da je već poznato da ta zemlja preferira Trgovsku goru, koja se nalazi na granici sa BiH, i koju je Sabor Republike Hrvatske već podržao.

„Zbog blizine granice s BiH i njenog geografskog položaja, predmetna lokacija će imati najveći negativni utjecaj na stanovništvo i okoliš u BiH, na raznoliku floru i faunu, rijeku Uni i dotok pitke vode, ugroziće Park prirode Una, nacionalni park Una i ugroziti turizam i proizvodnju zdrave hrane na celom zahvaćenom području. Dosadašnje odluke institucija i tela Republike Hrvatske koje se odnose na odabir lokacije na Trgovskoj gori nisu u skladu s međunarodnim konvencijama, direktivama, sporazumima i standardima koji su za Republiku Hrvatsku pravno obvezujući“, naglasio je Magazinović.

Pozvao je predsednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen da se zainteresije za ovaj slučaj, da hrvatske funkcioinere upozna s tim činjenicama i podseti ih na zakonodavstvo EU-a koje obvezuje države članice da preduzmu ove korake već u fazi planiranja projekta odlaganja nuklearnog i radioaktivnog otpada te da postoje jasne procedure kako se to radi.