BiH: Potvrđena doživotna kazna Ratku Mladiću

BiH: Potvrđena doživotna kazna Ratku Mladiću

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (MICT), osudio je bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na doživotni zatvor

Mehanizam je u utorak potvrdio prvostepenu presudu.

Prema sudiji Prisci Matimbi Niambe, Žalbeno veće je utvrdilo da Mladićeva prava nisu prekršena činjenicom da neki incidenti nisu navedeni u optužnici, kao ni uključivanjem činjenica iz drugih slučajeva, te i činjenicom da je on teškog zdravstvenog stanja.

Sudija Niambe zabeležila je njeno izdvojeno mišljenje o svim tačkama.

Govoreći o sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP), usmerenom na trajno uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa teritorije BiH na koju su Srbi polagali pravo, Niambe je istakla da je Mladić značajno doprineo sveobuhvatnom UZP-u od 12. maja 1992. godine. Veće je utvrdilo da Mladić nije uspeo da dokaže da je Veće pogrešilo u načinu donošenja zaključaka u vezi sa UZP-om. Mladić nije pokazao da je Veće pogrešilo u proceni dokaza koje je smatralo oslobađajućim.

Isto je rečeno i za terorisanje i granatiranje Sarajeva. Po ovom pitanju je takođe odbijena njegova žalba i potvrđena njegova krivica za UZP za Sarajevo.

Takođe je potvrđeno da je Mladić kriv za genocid u Srebrenici, kao i za masovne progone na tom području. Sudija Niambe je i po ovom pitanju iznela suprotno mišljenje.

Potvrđeno je da je Mladić bio u stalnom kontaktu sa sedištem Vojske Republike Srpske i da je bio upoznat sa operacijama u Srebrenici.

Veće je takođe odbacilo sve žalbe koje je podnelo tužilaštvo, uključujući i onu o “genocidu u šest drugih opština u Republici Srpskoj”.

U prvim reakcijama politički lideri Republike Srpske izrazili su nezadovoljstvo, a osjećaji bošnjačkih lidera bili su očekivano suprotni.

Presudu kojom su Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), i MICT kao pravni naslednik, priveli kraju svoj poslednji slučaj vezan za rat u Bosni i Hercegovini, donelo je sudsko veće kojim je predsedavala sudija Prisca Matimba Niambe . Ostali članovi sudskog veća su Aminatta Lois Runeni N’gums, Seimour Panton, Elizabeth Ibanda-Nahamia i Mustapha El Baaj.

Sud UN-a, koji se ranije zvao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), osudio je Mladića 22. novembra 2017. godine prvostepenom presudom na doživotni zatvor.

Mladić je bio komandant Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, a sudije su utvrdile da je odgovoran za nadgledanje ubistva više od 8.000 muslimanskih muškaraca i dečaka u gradu Srebrenici u istočnoj BiH 1995. godine, poznatom kao Srebrenica genocid.

Sudske sudije utvrdile su da je Mladić odgovoran za kampanje etničkog čišćenja protiv muslimana i Hrvata u BiH i za ubistva i terorizam civila u glavnom gradu BiH Sarajevu tokom 43-mesečne opsade, kao deo plana za formiranje „Velike Srbije“ iz delova teritorije bivše Jugoslavije.