BiH: Rešavanje migrantske krize nije lagan posao, kaže BiH ministar bezbednosti

BiH: Rešavanje migrantske krize nije lagan posao, kaže BiH ministar bezbednosti

“Rešavanje migrantske krize je komlikovan postupak koji zahteva poštivanje velikog broja stranih konvencija i domaćih zakona, a nastojanje je da prava i slobode građana Bosne i Hercegovine ne budu ugrožena pravima ilegalnih migranata,” izjavio je za televiziju N1 Selmo Cikotić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine.

On je kazao da je 99 posto migranata koji uđu na teritoriju BiH ilegalni migranti.

“Ulaze u državu bez ikakvih dokumenata zemlje iz koje dolaze, izražavanjem namere i zahteva za azil stiču određenu vrstu statusa. U suštini, jedan posto njih koji uđu u BiH imaju neku vrstu identifikacionog dokumenta. Ostali ulaze bez dokumenata, ne na način koji je propisan i zato se tretiraju tako. Prelaze na ilegalnim mestima,” rekao je Cikotić.

Ministar bezbednosti BiH je naveo da svega dva ili tri procenta od onih koji uđu u BiH podnose zahtev za azil.

“Mi do sada nemamo prisutnu pojavu da oni imaju nameru postati državljani BiH, azilanti u BiH,” rekao je on.

U rešavanju migrantske krize svoje nadležnosti imaju i država i entiteti i kantoni, pa čak  i opštine, istakao je Cikotić, rekavši da zbog nedostatka jedinstvenog i harmonizovanog pristupa u rešavanju ove krize Unsko-Sanski Kanton poduzima svoje mere.

Cikotić je rekao da on stvari rešava “na drugi način”, a to je realizacija zaključaka Predsednišva BiH, da se kampovi koji su u Bihaću i Velikoj Kladuši izmeste iz gradskih sredina, da se tu smanji pritisak migranata koji ugrožavaju domaće stanovništvo.

Prema njegovim rečima, BiH poštuje prava maloljetnih migranata bez pratnje, te da tu ide u korak sa svetskim konvencijama koje tretiraju taj segment.

“Te odredbe se poštuju. Te organizacije se brinu o poštivanju propisa, kao i domaće institucije koje sarađuju s njima. Ta briga se odvija i na lokalnom nivou,” izjavio je ministar bezbednosti BiH za N1 TV.