BiH: Sakib Mahmuljin osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina

BiH: Sakib Mahmuljin osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina

Prvostepenom presudom Sud Bosne i Hercegovine osudio je u petak bivšeg komandanta Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine (ABiH) Sakiba Mahmuljina na 10 godina zatvora zbog zločina nad Srbima.

U optužnici se navodi da je tokom rata u Bosni i Hercegovini, oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske u opštini Zavidovići, optuženi Sakib Mahmuljin, koji je tada bio komandant III. Korpusa Armije R BiH, u okviru kojeg je bio odred „El Mudžahidin“, nije uspeo da spreči pripadnike odreda „El Mudžahidin“ da počine ratne zločine protiv ratnih zarobljenika i srpskih civila tokom vojne akcije Armije R BiH u širem području Zavidovića i Vozuće, u srednjoj Bosni.

Prema optužbama, pripadnici jedinice El Mudžahid, odred islamskih boraca iz bliskoistočnih zemalja, ubili su najmanje 55 zarobljenih vojnika Vojske Republike Srpske u periodu od jula do septembra 1995. godine, a nekima od njih su odsekli glave. Puno je fotografija i video zapisa na kojima pripadnici jedinice slave pobedu s ljudskim glavama u rukama. Sve žrtve su identifikovane, neke su ekshumirane, ali bez lobanja.

„Za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, veće je optuženom izreklo kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, za krivično delo ratni zločin protiv ranjenih i bolesnih, kaznu zatvora u trajanju od dve godine, a za krivično delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika kaznu zatvora u trajanju od osam godina.U vezi s tim, primenom člana 48 (2) 3 KZ SFRJ, optuženi je dobio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina“, rekao je Sud u presudi.

Takođe je rečeno da se Mahmuljin oglašava krivim jer, u svojstvu komandanta Trećeg korpusa Armije RBiH, kao nadređeni oficir, u suprotnosti sa pravilima međunarodnog običajnog prava i Naredbom Predsedništva R BiH u vezi sa primenom pravila međunarodnog ratnog prava u Oružanim snagama R BiH, nije preduzeo neophodne i razumne mere da spreči vršenje krivičnih dela ubistva i nečovečnog postupanja, jer je imao razloga da zna da su njemu podređeni pripadnici jedinice El-Mudžahedin činili takva krivična dela. Mahmuljin, kako je rečeno u presudi, nije preduzeo neophodne i razumne mere da kazni počinioce navedenog krivičnog dela ubistva i nehumanog postupanja, a za koje je znao da su njemu podređeni pripadnici jedinice El-Mudžahedini počinila navedena krivična dela“.