BiH se suočava sa novim talasom migranata

BiH se suočava sa novim talasom migranata

Kao što se i očekivalo, nova „poplava“ ilegalnih migranti  u Bosni i Hercegovini polako dolaze. Niko se ne čudi da se gotovo svakodnevno otkrije najmanje 30 novih ilegalnih imigranata samo u Republici Srpskoj, BiH entitetu koji ima granicu sa Srbijom, iz koje migranti dolaze.

Većina njih, kao i ranije, tvrdi da će tražiti azil u državi, ali u stvari samo mali broj zaista predaje dokumente.

Nije sigurno da je zvanični broj njih i stvaran broj. U stvari, neke procjene govore da je broj onih koji su otkriveni i registrovani kao ilegalni migranti u BiH manji od broja onih koji ulaze i napuštaju državnu teritoriju, izbjegavajući sve kontrole.

Grad Bihać ima nesreću da se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom, što za većinu imigranata znači EU. Gradska uprava je zatražila pomoć od Federacije BiH i državnog nivoa, ali nema mnogo glava koje će se okrenuti u tom pravcu. Bihać je dobio podršku drugih gradova u BiH i međunarodnih organizacija, ali građani su na rubu živaca jer ovi stranci napadaju lokalno stanovništvo i vrlo često imaju stvarne borbe između različitih imigrantskih grupa.

Jedini način na koji BiH pokušava slijediti je način prevencije. Tako je granična policija BiH regrutovala nove članove koji će imati zadatak da zaustave ilegalne imigrante da uđu u zemlju na istočnim granicama.

Obraćajući se novim kolegama, direktor BP BiH, Zoran Galić, istakao je značaj osoblja, zbog brojnih izazova s ​​kojima se suočava policijska agencija, on je na čelu.

‘Vi sigurno znate da se BP BiH suočava sa nedostatkom osoblja i problemom povećane kontrole ilegalnih migranata, tako da će novih 100 policajaca biti od velike pomoći da osvježe naše osoblje i, u određenoj mjeri, popune naše kapacitete. Uvođenjem dodatnih snaga u naše redove, stvorićemo uslove da efikasnije odgovorimo na trenutnu situaciju uzrokovanu neregularnim ulaskom migranata. Glavne procjene ukazuju da će se ove godine broj ilegalnih migranata koji će pokušati ući u našu zemlju povećati za oko 30 posto. Ova činjenica će predstavljati novi zadatak i još veći izazov za BP BiH, ali i za cijelo BiH društvo. Ono što nas ohrabruje je činjenica da se bira još 100 kadeta “, rekao je Galić.

Kadeti su obučeni po novom nastavnom planu i programu, u skladu sa nastavnim planovima i programima svih policijskih agencija u BiH, koje su u skladu sa evropskim standardima. Nakon uspješnog završetka obuke i polaganja svečane zakletve, primljeni su u BP BiH na 12-mjesečno suđenje.