BiH: Situacija sa korupcijom u zemlji sve gora

BiH: Situacija sa korupcijom u zemlji sve gora

Indeks percepcije korupcije (CPI) Transparenci Internationala za 2020. godinu svrstava Bosnu i Hercegovinu (BiH) među zemlje u kojima se korupcija rapidno pogoršava. Indeks ukazuje da je BiH pala za 11 mesta i svrstava je na 111 mesto od 180 zemalja, sa ocenom 35 (skala 0-100), što je ujedno i najlošija ocena od 2012. godine, kada je BiH rangirana na 72. mestu s ocenom 42 .

To je istaknuto danas na konferenciji za novinare Transparenci Internationala u BiH (TIBiH), na kojoj su predstavljeni nalazi i pokazatelji globalnog izveštaja o indeksu percepcije korupcije za 2020. godinu.

Izvršna direktorica TIBiH-a Ivana Korajlić, rekla je da BiH, nažalost, već nekoliko godina pada na lestvici CPI i ove godine je najlošije pozicionirana u regionu zapadnog Balkana i deli to mesto sa Severnom Makedonijom.

Dodala je da je fenomen korupcije praćen kršenjem ljudskih prava, što potvrđuje sedam izvora / relevantno istraživanje koje meri percepciju korupcije u javnom sektoru od strane stručnjaka i poslovne zajednice, fokusirajući se na trendove u kontekstu mogućnosti zemalja da se bori protiv korupcije.

U regionu je najbolje rangirana Slovenija sa rezultatom 60, a slede Hrvatska 47, Crna Gora 45, Srbija 38 i Kosovo 36. Na osnovu Indeksa percepcije korupcije najbolje rangirane zemlje su Danska, Novi Zeland, Finska i druge zapadne zemlje sa visokim nivoom demokratije. Zemlje pogođene ratom, nedostatkom vladavine zakona i diktaturom stavljene su na kraj liste, a ove godine ove položaje zauzimaju Sirija, Somalija i Južni Sudan.

Kada je reč o opštim preporukama iz Izveštaja o CPI, Korajlić napominje da su one uglavnom povezane sa jačanjem institucionalnog nadzora, transparentnošću javnih nabavki, što je ove godine posebno problematično zbog pandemije Covid-19, a među preporukama su i odbranu demokratskih mehanizama i objavljivanje svih podataka iz oblasti javne potrošnje i alokacije javnih resursa.

Predsjedavajući Odbora direktora TIBiH Srđan Blagovčanin upozorio je da je BiH išla u pogrešnom smeru i da vlasti BiH nisu napravile iskorak ni u jednom od 14 prioriteta na evropskom putu, posebno onima koji se odnose na vladavinu zakona i borba protiv korupcije.

Istovremeno je rekao da ako zemlja nastavi trend brzog propadanja, rizikuje eskalaciju krize do potpune institucionalne paralize, koja se dalje umnožava u kombinaciji sa ekonomskom krizom izazvanom pandemijom Covid-19 i najmračnijim licem korupcije.

Blagovčanin se podseća da nije bilo institucionalnog odgovora na skandale poznate u javnosti, pri čemu je pravosuđe, koje bi trebalo da se uhvati u koštac sa korupcijom, zapravo postalo ‘goruće pitanje’.