BiH: Standard and Poor’s potvrdio kreditni rejting države

BiH: Standard and Poor’s potvrdio kreditni rejting države

Međunarodna rejting agencija Standard and Poor’s (S&P) potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, koji glasi „B“ sa stabilnim izgledima, saopštila je Centralna banka BiH.

“U izveštaju ove rejting agencije za Bosnu i Hercegovinu, navodi se da će globalna pandemija COVID -19 uticati na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Analitičari predviđaju da će realni BDP biti smanjen za 6% u 2020. godini, te da može doći do pogoršanja fiskalnog i platnog bilansa. Ipak, predviđa se da će neto opšti dug vlade Bosne i Hercegovine do kraja 2020. iznositi 31% BDP-a, što ostavlja prostor za manevar na fiskalnoj strain,” kaže se u saopštenju.

Obrazlažući stabilne izglede kreditnog rejtinga, analitičari ističu da stabilni izgledi balansiraju rizike povezane s efektima COVID-19 na bosanskohercegovačku ekonomiju i na fiskalne i spoljne vrednosti tokom sledećih dvanaest meseci s uzlaznim potencijalom koji dolazi iz provođenja strukturnih reformi i iz očekivanja snažnijeg  ekonomskog rasta nakon 2020. godine

Prema navodima analitičara S&P, kreditni rejting Bosne i Hercegovine može biti povećan ukoliko dođe do unapređenja na polju domaće politike, sa manje konfrontacija i više konsenzusa, koja bi bila više orijentisana na promociju ekonomskog rasta i strukturnih reformi. Takođe, kreditni rejting može biti povećan u slučaju ostvarenja snažnijeg ekonomskog rasta nakon 2020. godine. S druge strane, do smanjenja kreditnog rejtinga može doći ukoliko ekonomski i budžetski troškovi pandemije budu veći nego što se trenutno predviđa i ako, u hipotetičkom scenariju, stabilnost domaćeg finansijskog sistema znatno oslabi u slučaju dugotrajnog pogoršanja kvaliteta aktive i trajne konverzije depozita u devize.