BiH: Štefanek objavio izveštaj o misiji utvrđivanja činjenica

BiH: Štefanek objavio izveštaj o misiji utvrđivanja činjenica

Specijalni predstavnik generalnog sekretara za migracije i izbeglice, ambasador Drahoslav Štefanek objavio je izveštaj o misiji utvrđivanja činjenica u Bosni i Hercegovini. Cilj misije bio je steći sliku o trenutnoj situaciji migranata, izbeglica i azilanata u Bosni i Hercegovini sa fokusom na osobe iz ranjivih kategorija, uključujući porodice sa decom, decu i žene bez pratnje i odvojenu decu. Izveštaj se fokusira na aspekte koji imaju značajan uticaj na poštovanje ljudskih prava migranata i izbeglica, a to su: uslovi prihvata, tretman ranjivih kategorija i pristup azilu.

Među nalazima, Specijalni predstavnik preporučuje podršku vlastima da razviju i primene nacionalnu politiku sposobnu za strukturiranje i koordinaciju institucionalnog odgovora zemlje na migracione pojave, u skladu sa međunarodnim obavezama. Takođe preporučuje jačanje pružanja potrebnih usluga, uključujući smeštaj, snabdevanje hranom i podršku u prevenciji Covid-19, prilagođeni smeštaj za decu bez pratnje i odvojenu decu, kao i mere reagovanja među migrantima i tražiocima azila – posebno u Unsko-sanskom kantonu – kroz finansijsku podršku Razvojne banke Saveta Evrope, koju su zatražile vlasti Bosne i Hercegovine.

„U vreme moje posete, uslovi u vojnom šatorskom kampu u Lipi bili su surovi i grozni, pored obilnih snežnih padavina. U kampu je bilo smešteno oko 1.000 samca, koji su živeli u velikim vojnim šatorima zagrejanim vazdušnim topovima, koji su radili na elektro generatore. Međutim, osnovne potrebe stanovnika bile su osigurane. Vlasti su se uradile što su mogle u dramatičnim okolnostima i srećom nije zabeleženo ni žrtava, ni ozbiljnih zdravstvenih slučajeva. Da bi se sprečilo ponavljanje zimske krize, neophodno je uspostavljanje solidnih temelja za održivo rešenje na području Bihaća “, rekao je specijalni predstavnik Drahoslav Štefanek.

Izveštaj se nadovezuje na glavne zaključke i preporuke formulisane u izveštaju koji je izradio bivši SPGS o migracijama i izbeglicama, a koji je objavljen u aprilu 2019.

 

Kompletan izveštaj Drahoslava Štefaneka