BiH usvojila Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina

BiH usvojila Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina

Savet ministara danas je na vanrednoj sednici usvojio Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, saopštio je ministar pravde u Savjetu ministara Josip Grubeša.

Revidirana strategija, o kojoj je glasano u drugom krugu, usvojena je jednoglasno, a predložilo ju je Ministarstvo pravde u Savetu ministara.

Grubeša je podsetio da je Revidirana strategija usvojena nakon dve godine od kada je izrađena, te da je kamen spoticanja te dve godine bio dodatak ovom dokumentu.

“Sve ovo vreme tražio sam da ona ne sme biti izmenjena ni u zarezu, međutim, politički predstavnici koji učestvuju u vlasti tražili su da se ona jasnije definiše i to definisanje smo napravili kroz Aneks B”, rekao je Grubeša novinarima.

Ističući da ovaj dodatak Revidiranoj strategiji nije opširan, Grubeša je precizirao da je njime definisan zahtev Tužilaštvu BiH da u roku od 90 dana dostavi statističke podatke koji se odnose na broj lica pravosnažno presuđenih, uključujući da li je presuda oslobađajuća ili osuđujuća.

On je dodao da se Aneksom B od Tužilaštva BiH traži da dostavi i broj lica čiji se predmeti nalaze u žalbenom postupku, broj onih koji čekaju prvostepenu odluku, kao i broj lica koja su trenutno pod istragom i protiv kojih je obustavljena istraga, te broj lica protiv kojih nije pokrenut postupak, odnosno koji još nisu uzeti u rad od 2004. godine

“Druga činjenica koja bliže definiše Strategiju jeste nadzorno telo koje smo ovim aneksom redukovali i uveli smo instituciju Suda i Tužilaštva BiH i međunarodnih predstavnika kao posmatrače bez prava glasa”, naveo je Grubeša i dodao da Ministarstvo pravde u roku od 30 dana treba da dostavi Savetu ministara sastav ovog tela.

On je precizirao da se ovim aneksom definiše i regionalna saradnja.

“Nažalost imamo veliki broj predmeta ratnih zločina u različitim fazama. Ovom strategijom ćemo omogućiti Tužilaštvu BiH da lakše disperzira manje složene predmete na niže nivoe kako bi što pre mogli završiti procesuiranje ratnih zločina”, rekao je Grubeša.

On kaže da se ne sme zaboraviti da je Revidirana strategija jedan od 14, a kasnije jedan od osam prioriteta koje je EU stavila pred BiH na putu ka Uniji.