BiH: Vazdušni saobraćaj u velikim problemima

BiH: Vazdušni saobraćaj u velikim problemima

“Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), zajedno sa svim europskim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi i EUROCONTROL-om nastoji iznaći najbolja rešenja za prevadavanje do sada nezapamćene krize koja je zbog pandemije koronavirusa pogodila vazduhoplovnu industriju u celini. Takođe, unutar Bosne i Hercegovine iniciramo zajedničko delovanje svih segmenata vazduhoplovne industrije te nadležnih vlasti, kako bi i naš odgovor na situaciju bio što uspešniji,” kaže direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

U tom svetlu on najavljuje i sutrašnji sastanak u državnom ministarstvu saobraćaja i komunikacija, na kojem bi se trebali čuti i konkretni predlozi za zajedničko delovanje.

“Globalna prometna situacija je i dalje izrazito nepovoljna. S obzirom na prirodu mera poduzetih u borbi s pandemijom, industrija vazdušnog saobraćaja je nesrazmerno negativno pogođena i trenutno prolazi kroz najgoru krizu od svog postanka. Finansijski gubici s kojima se susreću avio prevoznici, pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi i aerodromi su bez presedana u dosadašnjoj istoriji,” ističe Primorac.

Kada je u pitanju BiH, u prošlom mesecu je zabeleženo svega 10 posto zračnog saobraćaja u odnosu na isti period prošle godine, a ni procene za ovaj mesec nisu mnogo bolje. Usprkos operativnoj pripremljenosti za prijem punog kapaciteta, saobraćaja još uvek nema u dovoljnoj mjeri.

Situacija, naglašava Primorac, jeste teška, ali uprava BHANSA-e već preduzima konkretne mere kako bi održala finansijsku ravnotežu i pripremila se za predstojeći period. Izmene Finansijskog plana Agencije za ovu godinu su urađene, rezovi su neizbežni, te će, ističe Primorac, kroz smanjenja rashoda, odgode investicija i drugih obveza BHANSA uštedjeti oko 23 miliona KM u ovoj kritičnoj godini.

Primorac se osvrnuo i na prozivke zbog kampanje “Naše nebo, naš uspeh”, a u vezi sa preuzimanjem kontrole neba iznad BiH od strane BHANSA-e. Kaže da je ponosan na sve što je Agencija ostvarila u protekle četiri godine, a posebno na istorijsko preuzimanje kontrole u vazdušnom prostoru.

Cilj je, dodaje, bio informisati javnost o velikom dostignuću nakon 28 godina od proglašenja nezavisnosti BiH. To je uključivalo i promociju BiH i BHANSA-e na međunarodnoj sceni kroz promotivne filmove koji prikazuju turističke atrakcije i privlače strane turiste i investicije.