BiH: Više od 1 000 migranata se iz BiH dobrovoljno vratilo u zemlje porekla

BiH: Više od 1 000 migranata se iz BiH dobrovoljno vratilo u zemlje porekla

Od 2018. do danas uz pomoć programa Potpomognutog dobrovoljnog povratka (AVRR) iz Bosne i Hercegovine 1.088 osoba vratilo se u svoje zemlje porekla, potvrdila je Međunarodna organizacija za migracije (IOM) novinskoj agenciji FENA.

Kako je rečeno, interesovanje za program i pogodnosti koje on nudi raste, ali je realizacija povrataka usled restrikcija uzrokovanih pandemijom koronavirusa umnogome ograničila mogućnosti za dobrovoljni povratak u pojedine zemlje čije su granice još uvek zatvorene.

Svi korisnici koji se vraćaju u svoje zemlje porekla dobijaju novčanu pomoć, a oni iz posebno ranjivih i marginaliziranih grupa, shodno primarnim potrebama, i dodatnu reintegracijsku podršku za pokretanje malih biznisa, edukaciju, lečenje i/ili rešavanje stambenog pitanja.

Iz IOM-a kažu da je najveći broj dobrovoljnih povrataka realizovan u Irak, Pakistan, Maroko, Iran, Alžir, Afganistan i Tunis.

Osobe koje se odlučuju za povratak u svoju zemlju porekla imaju različite motive i razloge za takvu odluku, a AVRR program je tu da pruži mogućnost da se dobrovoljni povratak realizuje na bezbedan i dostojanstven način.

“Uprkos pogodnostima koje AVRR program pruža svojim korisnicima, mogućnost povratka u zemlju porekla je  za određeni broj migranata poslednja opcija na putu ka boljem životu,” kažu iz IOM-a.

Napominju i da se porodice s decom vrlo retko odlučuju za dobrovoljni povratak budući da su u svoje putovanje ka zemljama Evropske unije uložili mnogo i da po svaku cenu žele nastaviti dalje.

Okolnosti pandemije dodatno usložnjavaju proces realizacije dobrovoljnih povrataka jer su neke od zemalja poput Maroka i Alžira već izvesno vreme zatvorene, a veliki broj migranata registrovanih za dobrovoljni povratak je upravo iz ovih zemalja.

Takođe, toplije vreme u letnjem periodu je obično i vreme intenzivnijih kretanja migranata i brojnih pokušaja iregularnog prelaska granice u nadi da će se stići do krajnje destinacije u Evropskoj uniji te je, shodno tome, i interesiranje za AVRR smanjeno.

Iz IOM-a najavljuju da će u narednom periodu intenzivnije raditi na informisanju migranata o svim mogućnostima koje taj program pruža i nastojati da informacije o AVRR-u dođu do svake osobe iz migrantske populacije koja bi se htela dobrovoljno vratiti kući.

Dodaju i da će komunikacija sa zemljama porekla i diplomatsko-konzularnim predstavništvima biti pojačana kako bi se migrantima dale što konkretnije informacije u vezi sa re-izdavanjem putnih dokumenata i situacijom u zemljama porekla.