BNB: Priliv kapitala iz bugarske dijaspore u prošloj godini smanjen za 72%

BNB: Priliv kapitala iz bugarske dijaspore u prošloj godini smanjen za 72%

Bugarski emigranti drastično su smanjili iznose koje šalju rođacima u svojoj domovini. Tokom krizne 2020. godine Bugari u inostranstvu poslali su rođacima kod kuće samo 339,4 miliona evra, pokazuju podaci Narodne banke Bugarske.

Iznos čini skoro 880 miliona evra, ili više od 72% manje u odnosu na prethodnu godinu. To je novac koji su bugarska domaćinstva izgubila jer njihovi rođaci u inostranstvu nisu imali priliku da ga pošalju.

Poslednjih godina doznake su u stalnom porastu. Međutim, kriza je dramatično promenila situaciju i mnogi emigranti su ostali bez posla, a neki su morali da se vrate u domovinu.

U prvom kvartalu prošle godine suma koji su poslali emigranti iznosila je 227 miliona evra, manje-više na nivou istog perioda prošle godine. Međutim, u drugom kvartalu 2020. godine, suma poslana iz inostranstvapala je više od 8 puta na godišnjem nivou,  na 39,4 miliona evra. Najslabiji mesec prošle godine bio je april kada su Bugari u inostranstvu prebacili samo 10,5 miliona evra, što je najniži nivo za deset godina. U Q3 i Q4 sredstva koja su Bugari slali iz inostranstva i dalje su imale tendenciju pada na 37,8 miliona evra, odnosno 35,1 miliona evra.

Novac emigranata pokriva budžete domaćinstava u Bugarskoj, njime se plaćaju računi, hrana, popravke, pa čak i kupovina nekretnina. Smanjivanje priliva kapitala iz inostranstva direktno dovodi do smanjenja potrošnje domaćinstava. Osim što predstavlja ozbiljan udarac prihodima mnogih Bugara, to šteti i ekonomiji jer smanjuju prihode od PDV-a, akcize i još mnogo toga.

Većina prošlogodišnjeg priliva, konkretno 67,4 miliona evra, dolazi od emigranata u Nemačkoj, koji su sumu umanjili 73,2% ili 184 miliona evra u odnosu na prethodnu godinu. Kapital iz Sjedinjenih Država zauzeo je drugo mesto i iznosio je 58,2 miliona evra uz pad od 74,6%.

Španija je zauzela treće mesto, pošto su prošle godine bugarski imigranti sa Iberijskog poluostrva poslali samo 34,9 miliona evra rođacima, što je pad od 74,9%. Slede Velika Britanija sa 25,8 miliona evra i Grčka sa 21,6 miliona evra. / ibna