Bosna i Hercegovina: Savet EU usvojio zaključke o EUFOR-ovoj operaciji Althea

Bosna i Hercegovina: Savet EU usvojio zaključke o EUFOR-ovoj operaciji Althea

Savet Evropske Unije poziva sve političke aktere u BIH da se suzdrže od provokativne i retorike podela tokom izbornog perioda i fousiraju se na rešavanje 14 ključnih prioriteta utvrđenih u Mišljenju Komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, kao što je Savet odobrio 2019. godine, a u skladu sa interesima svih građana da napreduju ka Evropskoj uniji, saopštio je danas Savet.

Savet u saopštenju ponavlja svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi Bosne i Hercegovine prema EU kao jedinstvenoj, ujedinjenoj i suverenoj zemlji. S obzirom da će se lokalni izbori održati u zemlji 15. novembra 2020. godine, Savet pozdravlja činjenicu da će se prvi put od 2008. godine lokalni izbori održati i u gradu Mostaru 20. decembra 2020.

“Savet pozdravlja kontinuirano prisustvo operacije Althea, koja se u nastavku Strateških pregleda 2017. i 2019. ponovo fokusirala na svoj osnovni mandat, zadržavajući kolektivnu obuku kao zadatak Operacije. U tom kontekstu, kao deo sveukupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu, Savet potvrđuje spremnost EU da nastavi izvršni mandat Operacije za podršku vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju bezbednog okruženja, pod obnovljenim ovlaštenjem UN-a,” kaže Savet.

Savet je svestan izazova koje predstavlja pandemija COVID-19 i pohvaljuje Operaciju što je ostala potpuno operativna i nastavlja da pruža podršku zemlji u ovim teškim vremenima.

“Savet se raduje prezentaciji sledeće Strateške revizije do sredine 2021. godine kao osnove za raspravu o budućim zadacima EUFOR-a i putu daljeg delovanja, takođe imajući u vidu potrebu za podrškom napretku Bosne i Hercegovine u procesu integracije u EU i uzimajući u obzir bezbednosnu situaciju na terenu,” kaže se u saopštenju i dodaje da Savet prepoznaje važnost kontinuirane koordinacije EUFOR-a Althea sa drugim međunarodnim akterima na terenu.

U zaključku se kaže da, EU i dalje poziva vlasti Bosne i Hercegovine da, uz podršku međunarodne zajednice, nastave sa svojim naporima u daljem odlaganju viška municije, oružja i eksploziva, kao i u deminiranju.