Bosni i Hercegovini doznačeno 125 miliona evra makrofinansijske pomoći

Bosni i Hercegovini doznačeno 125 miliona evra makrofinansijske pomoći

U ime EU, Evropska komisija je nedavno doznačila Bosni i Hercegovini 125 miliona eura makrofinansijske pomoći (MFA). Doznačena sredstva su deo paketa vanredne makrofinansijske pomoći u vrednosti tri milijarde evra za deset partnera za proširenje i susedstvo, s ciljem podrške u njihovom odgovoru na ekonomske efekte pandemije COVID-19. Makrofinansijska podrška obezbeđuje se putem zajmova sa izrazito povoljnim kamatama. Program je konkretna demonstracija solidarnosti EU-a s partnerima kako bi se odgovorilo na ekonomske posledice pandemije COVID-19.

Paolo Gentiloni, komesar za ekonomiju, naglasio je: „Isplata sredstava u iznosu 125 miliona evra finansijske pomoći predstavlja važan čin solidarnosti sa građanima Bosne i Hercegovine, te značajan doprinos saniranju nekih društveno-ekonomskih posledica koje je prouzrokovala pandemija COVID-19. Radujemo se saradnji sa nadležnim domaćim vlastima u narednim mesecima u realizaciji potrebnih planskih aktivnosti za dalje jačanje makroekonomske stabilnosti BiH.“

„Isplata ove prve rate usledila je nakon sporazuma i ratifikacije Memoranduma o razumevanju između Komisije i Bosne i Hercegovine. Memorandum o razumevanju utvrđuje posebne mere politika koje će Bosna i Hercegovina provoditi na poboljšanju ekonomskog upravljanja, stabilnosti finansijskog sektora, transparentnosti i borbe protiv korupcije i boljeg funkcionisanja tržišta rada. Isplata druge i poslednje tranše u iznosu od 125 miliona evra zavisiće od realizacije navedenih mera. Realizacija tih mera će zahtevati blisku saradnju među nadležnim organima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti,“ navodi se u saopštenju Delegacije EU u BiH.

Sa ovom isplatom, EU je uspešno završila pet od deset programa iz paketa makrofinansijske podrške za COVID-19 u vrednosti od 3 milijarde evra, te isplatila prve tranše svim partnerima.

Komisija nastavlja blisko sarađivati sa svojim ostalim partnerima u okviru mikrofinansijske podrške na blagovremenom provođenju dogovorenih programa politike.

Osim predviđenog zajma makrofinansijske podrške u iznosu od 250 miliona evra, EU je već odobrila 95 miliona evra bespovratnih sredstava Bosni i Hercegovini za podršku zemlji u borbi protiv pandemije COVID-19. Pored 13,7 miliona evra bespovratnih sredstava iz EU4Health za vakcine, EU je obezbedila 7,76 miliona evra za rešavanje medicinskih potreba (više od 6 miliona komada lične zaštitne opreme, 66 respiratora, 75 EKG monitora, 20 prenosivih ultrazvučnih aparata i druge opreme). Za podršku socioekonomskom oporavku izdvojeno je 73,5 miliona evra.