Brajović primio ambasadore EU

Brajović primio ambasadore EU

Ambasador Rumunije u Crnoj Gori, Ferdinand Nagy, izjavio je na sastanku ambasadora država članica EU sa predsednikom Skupštine Crne Gore, Ivanom Brajovićem, da je želja Crne Gore da postane deo porodice EU.

On je naglasio da države članice mogu postići mir i blagostanje u Evropi samo ako deluju zajedno.

„Želimo da EU bude moćna, ujedinjena, kohezivna, funkcionirajući tako da ni jedan grad ili regija ne bude zanemarena. Ukratko, bolji život za sve. Evropski parlament će definitivno doprineti evropskoj budućnosti, kao što crnogorski parlament radi za budućnost vaše zemlje. Parlamenti su najdemokratskije institucije svugde u svijetu, one moraju biti središta gde se donose pozitivni zakoni. Stoga je veoma važno da se uspostave sva tela koja donose odluke”, rekao je Nagy.

Kada je reč o proširenju, crnogorski parlament igra ključnu ulogu, ističe Nagy.

Rezultati izbora za Evropski parlament, politike proširenja, kao i aktuelnosti u Crnoj Gori i napredak koji je napravljen u pregovaračkom procesu bile su teme sastanka.

Ivan Brajović je rekao da, zahvaljujući postignutim rezultatima, Crna Gora stoji na prvom mestu za članstvo u EU, a definitivno ne razmišlja o rokovima. On je istakao da je članstvo zemalja zapadnog Balkana preduslov stabilne, mirne i prosperitetne Evrope. Naglašavajući svoje posebnosti i naglašavajući postignute rezultate, Brajović je rekao da Crna Gora može samo učiniti evropsku zajednicu bogatijom.

„Siguran sam da ćete se složiti da smo se pokazali kao deo evropskog sistema vrednosti sa našom predanošću i ponašanjem“, rekao je Brajović.

Posebno je naglasio da su svi članovi parlamenta preuzeli jednaku odgovornost za efikasno funkcionisanje vlade.

„Rekao sam toliko puta – funkcionalnost parlamenta i kvalitet rada parlamenta ne zavisi samo od njenog položaja. Svi poslanici imaju jednaku odgovornost za vršenje svih nadležnosti parlamenta. Čvrsto verujem da će opozicija pokazati zrelost i spremnost da svi stvorimo bolje izborno okruženje i još bolje izborno zakonodavstvo“, rekao je Brajović.

Brajović je također rekao da Crna Gora ne računa na bilo kakvu korist ili prečicu u ostvarivanju svojih krajnjih ciljeva.

“Međutim, očekujemo objektivno razmatranje postignutih rezultata i trenutnih okolnosti. Ključna evropska politika ne sme se dovesti do birokratskog ponavljanja: standardi moraju biti ispunjeni. Svaka specifičnost mora biti identifikovana i priznata, te je potrebna pomoć u ispunjavanju kriterija. Prvo i najvažnije, EU je ideja koja zahteva viziju i promoviše zajedništvo. Dakle, one političke snage na Zapadnom Balkanu koje su zaista evropske zaslužuju nedvosmislenu podršku”, rekao je Brajović.