Bregu: Zapadni Balkan mora napraviti zaokret na putu razvoja

Bregu: Zapadni Balkan mora napraviti zaokret na putu razvoja

Ekonomije zemalja Zapadnog Balkana moraju napraviti zaokret na putu razvoja i okrenuti se onom koji se zasniva na akumuliranju znanja i većoj upotrebi digitalnih tehnologija, rekla je Majlinda Bregu, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC).

„Ekonomije Zapadnog Balkana moraju da naprave zaokret u svom razvojnom putu i ​​pređu sa puta koji vodi akumulaciji prirodnog kapitala ka onom zasnovanom na akumuliranju znanja“, izjavila je Bregu na Forumu za regionalni razvoj za Evropu održanom danas online.

Bregu veruje da digitalne veštine predstavljaju ključni odgovor na automatizaciju poslovnih procesa, i u tom smislu svi moraju uložiti dodatne napore u korist stanovnika Zapadnog Balkana.

Bregu je dodala da je ovogodišnji Balkan Barometer, neobjavljeno godišnje istraživanje javnog mnenja i privrednika sa Zapadnog Balkana, pokazalo da se, kako se i očekivalo, Internet u velikoj meri koristio za komunikaciju, sa eksplozijom od 69% na društvenim mrežama.

„Čini se da je Internet korišćen u manjoj mjeri u obrazovne svrhe, odnosno 30%, a u kupovini 22%. Samo 3% stanovništva koristi usluge e-uprave“, rekla je Bregu.

Podaci, objasnila je, takođe pokazuju da manje od 17% stanovništva na ovom području ne koristi internet, a to su uglavnom građani stariji od 65 godina.

Prema RCC-u, prinudni prelazak na digitalna rešenja zbog pandemije predstavlja veoma značajnu promenu u poslovnim i upravljačkim procesima i omogućava veću upotrebu digitalnih tehnologija nego što se očekivalo da bi se stvorile nove mogućnosti, inovativna rešenja i uspostavila nova tržišna pravila i zahtevi.

Procjenjuje se da je rast digitalizacije od 10% povezan sa povećanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 0,63%.

„Iako su ekonomije Zapadnog Balkana uglavnom uspešne u sprovođenju digitalne transformacije u poslednjoj godini, razlike u odnosu na prosek Evropske unije (EU) su i dalje veoma velike“, rekla je Bregu.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) procenjuje da 50% domaćinstava u šest ekonomija Zapadnog Balkana nema računar, dok trećina nema širokopojasnu internetsku vezu.

Prema RCC-u, region je već započeo pripreme za post-pandemijski period, planirajući program digitalne transformacije za period do 2024. godine, sa ciljem da stvori osnovu za regionalni jedinstveni digitalni prostor i pripremi Zapadnog Balkana za digitalno doba.

„U pripremi regionalnog digitalnog programa moramo koristiti više inovacija, razmišljati van okvira, ali i usredsrediti se na digitalizaciju“.

RCC zaključuje da će pomoći regionu da prepozna nedostatke u povezanosti i, stoga, bolje iskoristi investicione fondove Zapadnog Balkana za povećanje ulaganja u digitalnu infrastrukturu. / ibna