Broj tražilaca azila u Crnoj Gori utrostručen

Broj tražilaca azila u Crnoj Gori utrostručen

Broj tražilaca azila u Crnoj Gori utrostručen je u poslednje dvije godine, ali je broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita znatno niži, izjavila je predstavnik UNHCR-a u Crnoj Gori Roberta Montevecchi, u intervjuu crnogorskim medijima.

Ona je dodala da ti podaci nisu povod za uzbunu. Montevecchi je objasnila da je u 2017. godini 849 ljudi podnelo zahtev za azil u Crnoj Gori, dok se prošle godine prijavilo 3 104 osobe.

U intervjuu agenciji Mina dodala je da je, s druge strane, znatno manji broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, njih samo 14 u 2018. godini, što u 0,45% od ukupnog broja tražilaca azila.

Ona je dodala da je ove godine zabeležen trend rasta broja ljudi koji prolaze kroz Crnu Goru u odnosu na prošlu godinu, sa 2.078 onih koji su imali nameru za traženje azila, ali se prijavilo samo 838 osoba.

Prema riječima Montevecchi, do sada je međunarodna zaštita odobrena za 5 osoba ove godine.

UNHCR procenjuje da oko 70 osoba živi u Crnoj Gori kao izbeglice ili osobe kojima je dodeljena supsidijarna zaštita, što je omogućeno zakonom.

Većina ljudi, prema njenim rečima, samo prolazi kroz Crnu Goru. Većina onih kojima je odobren status izbeglica u Crnoj Gori dolazi iz Sirije, a sledi nekoliko ljudi sa Kube, Gane i bivših sovjetskih zemalja.

Na pitanje koliko su u Crnoj Gori integrisane osobe koje su dobile zaštitu u Crnoj Gori, Montevecchi je rekla da postoje dobri primeri, ali da je još uvijek nizak broj ljudi koji su potpuno integrisani.

Ona je istakla da se tražioci azila susreću sa određenim problemima u pristupu zdravstvenom sistemu, ali je pohvalila dostupnost obrazovanja, dodajući da svako dete koje neko vreme boravil u Crnoj Gori ima potpuni pristup obrazovnom sistemu.

„Trenutno ima 13 dece školske dobi, od kojih je 8 potpuno integrisano u obrazovni sistem“, rekla je Montevecchi.

Komentarišući smeštajne kapacitete za tražioce azila, ona je rekla da su fleksibilni, objašnjavajući da postoje dve vrste smeštaja. Zvanični Centar kapaciteta tražilaca azila je 104 mesta, a postoji i fleksibilan smeštaj u Koniku, gde uslovi nisu idealni.

Montevecchi je dodala da će Crna Gora otvoriti novi centar na albanskoj granici koji će verovatno postati tranzitni centar.