Bugarska: Deo mladih više nije zainteresovan za politiku

Bugarska: Deo mladih više nije zainteresovan za politiku

Bugarska prati opšti trend starenja stanovništva u Evropskoj uniji. Populacija mladih se neprestano smanjuje, a najzabrinjavajući trend zabeležen je u starosnoj grupi od 15 do 24 godine. Nivo migracije mladih iz malih naselja u gradove  se nastavlja, više od tri četvrtine mladih živi u gradovima, a samo četvrtina u ruralnim područjima.

Ovo su neki od zaključaka navedenih u Godišnjem izveštaju o mladima za 2019. godinu, usvojenom na današnjoj sednici bugarskog parlamenta.

Izveštaj predstavlja informacije o položaju mladih u Bugarskoj i izveštaje o merama koje su preduzele nadležna tela, koristeći podatke Nacionalnog statističkog instituta (NSI), EUROSTAT-a i drugih nacionalnih i međunarodnih istraživanja.

Prema brojkama, pokazuje se tendencija sve većeg broja mladih ljudi koji se vraćaju u Bugarsku nakon završetka školovanja u inostranstvu, međutim veliki deo ne pokazuje interesovanje za politički i društveno-politički život zemlje. Izveštaj priznaje da mladi u Bugarskoj nemaju ozbiljnih socijalnih deficita. Ključno pitanje za mlade odnosi se na indeks zadovoljstva životom. Podaci pokazuju da 75% mladih u Bugarskoj izveštava da su potpuno zadovoljni ili tačnije zadovoljni svojim životnim stilom.

U dokumentu se takođe navodi tendencija povećane aktivnosti među institucijama u pružanju socijalnih usluga deci, mladima i porodicama u cilju podrške ranjivim grupama.

Izveštaj podvlači dobru primenu programa „Sport za decu u slobodno vreme“, gde je realizovano 170 odobrenih projekata sa 40 sportova u 64 naselja, sa ukupnim brojem učesnika od 7.000 dece i mladih. Projekat je nadgledalo 300 sportskih stručnjaka, a finansiran je sa 920 hiljada leva.

Podaci takođe pokazuju da je broj registrovanih nezaposlenih mladih ljudi mlađih od 29 godina u 2019. godini iznosio u proseku 23.998, što je 2.787 manje nego 2018. godine. Takođe je pao i broj registrovanih nezaposlenih mladih ljudi ispod 24 godine – sa 10.023 u 2018. godini na 9.231 u 2019. / ibna