Bugarska: ECB će nadgledati pet bugarskih banaka

Bugarska: ECB će nadgledati pet bugarskih banaka

Centralna banka Bugarske sarađuje sa Evropskom centralnom bankom (ECB) od 1. oktobra.

Pristupanje jedinstvenoj bankarskoj uniji dovodi do direktnog nadzora Frankfurta nad pet bugarskih banaka. Iako već pripadaju evropskoj porodici, u Bugarskoj će biti nadgledane UniCredit banka, DSK banka, UBB, Eurobank i RaiffeisenBank. U slučaju potrebe, ECB takođe može nadzirati manje banke, ali ovo je trenutno odgovornost Centralne banke Bugarske.

Prva investiciona banka ostaje van ECB. Pre pristupanja zemlje „čekaonici“ evrozone i mehanizmu ERM II, banka je povećala svoj osnovni kapital zahvaljujući Bugarskoj razvojnoj banci i jednom češkom investitoru. / ibna