Bugarska: Evropski poslanici pozvali na bezuslovno poštovanje evropskih vrednosti

Bugarska: Evropski poslanici pozvali na bezuslovno poštovanje evropskih vrednosti

Parlament žali zbog „značajnog pogoršanja“ u oblasti demokratije, vladavine zakona i osnovnih prava.

U rezoluciji usvojenoj sa 358 glasova za, 277 protiv i 56 suzdržanih, poslanici izražavaju „nedvosmislenu podršku narodu Bugarske u njihovim legitimnim zahtevima i težnjama za pravdom, transparentnošću, odgovornošću i demokratijom“. Oni osuđuju policijsko nasilje i „nesrazmernu intervenciju“, posebno svaku upotrebu sile nad ženama, decom i novinarima, kao i „nezakonite i prekomerne revizije“ privatnih preduzeća koja podržavaju proteste.

U tekstu se primećuje „značajno pogoršanje poštovanja principa vladavine zakona, demokratije i osnovnih prava, uključujući nezavisnost sudstva, podelu vlasti, borbu protiv korupcije i slobodu medija“. Takođe se fokusira na trajna sistemska otvorena pitanja u pravosuđu, posebno na nedostatak okvira za pozivanje na odgovornost Vrhovnog sudskog saveta i generalnog tužioca.

Ostala pitanja uključuju:

-ustavnu reformu, koja bi trebalo da bude u skladu sa međunarodnim standardima

-moguće promene izbornog zakona, pre sledećih parlamentarnih izbora

-zakone koji su usvojeno prebrzo

-istrage korupcije na visokom nivou bez opipljivih rezultata

-stanje osnovnih prava, npr. u pogledu govora mržnje, polne i seksualne diskriminacije, prava Roma i tražilaca azila.

-evropski poslanici osuđuju kampanje klevete i nasilje nad novinarima.

Duboko su zabrinuti pogoršanjem u oblasti slobode medija, transparentnosti i nedostatkom raznolikosti u vlasništvu medija, i zabrinuti su zbog toga što je navodno veća verovatnoća da će EU fondovi biti dodeljeni vladinim medijima. Oni ističu potrebu za strožom kontrolom potrošnje EU fondova i žele da se hitno reši zabrinutost zbog novca poreskih obveznika koji se koristi za bogaćenje onih bliskih vladajućoj stranci.

„Vladavina zakona znači podelu vlasti, ali navodi o korupciji u sudovima i političkim procesima se množe. Ona podrazumeva slobodu medija, ali svedoci smo da vlada vrši sve veći uticaj na javne medije i primenjuje klijentelizam kada su u pitanju privatni mediji. Ona takođe znači podržavanje građanskih prava, ali svedoci smo policijske brutalnosti i zatiranja prava manjina“, rekao je izvestilac Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, ES).

Demonstranti u Bugarskoj pozvali su premijera Bojka Borisova i glavnog tužioca Ivana Geševa da podnesu ostavke, jer su građani sve više frustrirani zbog sistemske političke korupcije. / Ibna