Bugarska, Grčka i Kipar u zajedničkoj izjavi o migracijskoj situaciji na istočnom Mediteranu

Bugarska, Grčka i Kipar u zajedničkoj izjavi o migracijskoj situaciji na istočnom Mediteranu

Bugarska, Grčka i Kipar izdaće na narednom sastanku Saveta EU za pravosuđe i unutrašnje poslove, 7. i 8. oktobra, zajedničku izjavu o važnosti migracijske situacije na istočnom Mediteranu , saopštilo je bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U izjavi za bugarske medije se kaže da tri zemlje imaju tri cilja.

Prvi je ponoviti da se pogranične zemlje duž Istočnog mediteranskog puta takođe suočavaju sa migrantskim izazovima sa kojima se suočava Evropa.

Drugi je podsticanje evropskih partnera, Evropske komisije i drugih evropskih institucija na akciju i te rešavanje uporno neproporcionalnih migracijskih izazova sa kojima se suočavaju ove zemlje, navodi se u izjavi.

Treći cilj je naglašavanje potrebe za specifičnim merama na nivou EU u kontekstu evropske solidarnosti i odgovornosti, pravednom raspodelom tereta, premeštanjem iz prve zemlje, kredibilnom politikom povratka prema trećim stranama i širom podrškom zemljama EU kojih se to direktno tiče.

Pored toga, tri zemlje podržavaju efikasno sprovođenje Zajedničke izjave EU-Turska iz 2016. godine garantujući efikasan povratak, iskorjenjujući kriminalne mreže za trgovinu migrantima u EU i sprečavajući preusmeravanje tokova i stvaranje novih ruta za ilegalnu migraciju u Evropa duž morskih, kopnenih i vazdušnih granica.

S tim u vezi, tri zemlje pozivaju EU i ostale zemlje članice da pozitivno razmotre mogućnost pružanja dodatnih finansijskih sredstava zemljama na širem istočnom mediteranskom putu.

Sofija, Atina i Nikozija takođe traže dodatna finansijska sredstva za rešavanje problema migracija / izbeglica u kontekstu sledećeg Višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2026, navodi se u saopštenju./ibna