Bugarska: Grčka za teretni saobraćaj otvorila granični prelaz Ilinden-Exochi

Bugarska: Grčka za teretni saobraćaj otvorila granični prelaz Ilinden-Exochi

U utorak u ponoć, Grčka je za teretni saobraćaj otvorila granični prelaz Ilinden-Exochi , kao rezultat stalnih poziva bugarskog Ministarstva spoljnih poslova grčkoj Vladi da otvori još jedan granični prelaz.

Bugarska je zahtevala otvaranje drugog graničnog prelaza sa Grčkom zbog velikog obima prevoznih sredstava koji se akumulirao na jedinoj ulaznoj kapiji na ulaznom mestu Kulata-Promahonas.

Grčka ambasada u Sofiji obavestila je da vozači moraju da popune elektronski obrazac PLF (obrazac za pronalazak putnika), najmanje 24 sata pre ulaska u Grčku. Prolaz je dozvoljen samo za kamione sa vozačima koji predoče QR kod.

Kako su početne informacije bile da će se punkt otvoriti 7. septembra, prevoznici, vozači i sezonski radnici su se počeli okupljati nadajući se da će moći da pređu granicu, ali to se nije dogodilo.

Trgovci iz Goce Delčeva i regiona više puta su protestovali jer zabrana saobraćaja ometa rad njihovih preduzeća, pa je bilo i protesta.

Granični prelaz Kulata-Promachonas ostaje jedini prelaz za turiste koji žele da odu u Grčku. / Ibna