Bugarska: Greenpeace upozorava na ozbiljno zagađenje životne sredine

Bugarska: Greenpeace upozorava na ozbiljno zagađenje životne sredine

Termoelektrana na ugalj (TE) Bobov Dol nanosi ozbiljnu ekološku štetu na jugozapadu Bugarske i niti zakonski uslovi za njen rad mogu sprečiti zagađenje vode i vazduha, niti se vlasti pokazuju efikasnim u sprovođenju kontrola. O tome svedoče nalazi iz izveštaja „Nasleđe prljavog uglja“, koji je objavio Greenpeace – Bugarska.

Zaključci ukazuju da tokovi otpada iz TE „Bobov Dol“ i / ili Crnog jezera, koji su povezani sa postrojenjem, imaju ozbiljan uticaj na kvalitet vode i sedimentne slojeve reke Razmetanice. Studija je pronašla dokaze o značajnim ispuštanjima pepela u reku iz jedinice i njenog Crnog jezera 21. maja 2019. Ekološko stanje reke za period 2017 – 2019 ocenjeno je u najnižoj mogućoj kategoriji – „veoma loše“, a u skladu sa evropskim propisima Bugarska ima obavezu da poboljša situaciju probijenih rečnih slivova na svojoj teritoriji. Razmetanica je pritoka reke Dzerman, koja se uliva u Strumu (Strimon) i odatle vode dospevaju u Egejsko more. Stoga zagađenje ne utiče samo na područje oko elektrane „Bobov Dol“, već prelazi i granicu Bugarske.

Izveštaj Greenpeace-Bugarske takođe uključuje tromesečno praćenje zagađenja vazduha u Golemo Selu, kao i prethodno dugoročno merenje toksičnog azot-dioksida (NO2) i sumpor-dioksida (SO2).

„Ugalj je izvor zagađenja tokom celog životnog ciklusa. Izuzetno je neodgovorno dozvoliti tako katastrofalno visoke nivoe zagađenja, posebno u kontekstu očekivanog značajnog smanjenja vodnih resursa kao rezultat klimatskih promena“, rekao je koautor studije dr. Kevin Brigden. „Dok se ne preduzmu mere protiv zagađenja kanalizacije i čestica iz Bobov Dola i odlagališta pepela, uticaj na površinske vode područja biće i dalje jak.“

Studija kvaliteta vazduha identifikovala je pet slučajeva prekoračenja prosečne dnevne granice za čestice PM10 Evropske unije (EU) i Svetske zdravstvene organizacije (VHO). Ovo ukazuje na mogućnost većeg problema, jer zakonodavstvo EU dozvoljava samo 35 prekoračenja godišnje. Takođe je prijavljeno jedanaest prekoračenja preporučenog dnevnog proseka za sumpor-dioksid (SO2). Prosečna količina u EU za SO2 premašena je jednom, prema podacima iz istraživanog perioda, pa će verovatno biti zabeležena i druga prekoračenja tokom kalendarske godine.

„Da bi se obezbedila pravovremena, transparentna i javna procena zagađenja vazduha zagađivačima ovog kalibra, kvalitet vazduha u tom području mora stalno nadgledati nezavisno telo. „Na kraju, zagađenje se mora sprečiti na izvoru“, rekao je Aidan Farrow, autor analize zagađenja vazduha. Trenutno na području Tece ne postoji stalna merna stanica za merenje kvaliteta vazduha.

Reakcija institucija nakon etiketiranja Greenpeace-Bugarske zbog ilegalnog odlaganja pepela u reku Razmetanicu nije dala rezultate, inspekcija regulatornih vlasti izvršena je telefonom. Uprkos podacima o ispuštanju otpadnih voda, deponija Kamenik je licencirana bez razmatranja njenih uticaja na životnu sredinu. Pored stvaranja rizika od zagađenja vode, skladište otpada od uglja koristi i ogromne količine vode. Samo u 2019. godini Kamenik je koristio vodu koja bi bila dovoljna za 60 godina korištenja od strane 400 stanovnika susednog Golemog Sela ako bi svi koristili 100 litara dnevno.

„Vlasti u Bugarskoj godinama zatvaraju oči pred hitnom potrebom za energetskom tranzicijom. Zemlja ostaje jedna od retkih u Evropskoj uniji koja zavisi od uglja zbog odbijanja da objavi datum isteka upotrebe elektrane. Tek se od nedavno govori o planiranju tranzicije. Međutim, svakim danom industrija uglja ostavlja sve teže i prljavije nasleđe. Kako voda postaje sve oskudniji resurs, ne možemo je kontaminirati zastarelim energetskim tehnologijama, koje istovremeno pogoršavaju klimatsku krizu i uzrokuju zdravstvene probleme zbog zagađenja vazduha“, rekla je Desislava Mikova, koordinatorka Klimatske i energetske kampanje Greenpeace Bugarske. / ibna