Bugarska i Severna Makedonija će sarađivati u borbi protiv trgovine ljudima

Bugarska i Severna Makedonija će sarađivati u borbi protiv trgovine ljudima

Bugarska vlada odobrila je danas nacrt Protokola o saradnji sa vladom Republike Severne Makedonije o borbi protiv trgovine ljudima.

Nacrt će poslužiti kao osnova za pregovore između dve zemlje o konačnom dokumentu koji će biti potpisan, saopšteno je iz bugarske informativne službe.

“Protokol će doprineti uspešnijem suzbijanju trgovine ljudima u regionu, razmeni dobrih praksi i, pre svega, efikasnijoj podršci i brizi za potencijalne žrtve trgovine ljudima”, navodi se u izjavi.

Saradnja između Bugarske i Republike Severne Makedonije u skladu je sa najavljenim prioritetima bugarskog predsedavanja Evropskom unijom u prvoj polovini 2018. godine, strategijom Evropske komisije za ubrzanu integraciju zapadnog Balkana i prioritetima Republike Severne Makedonije, saopštila je bugarska vlada.

Projekat predviđa da se saradnjom obuhvate pitanja vezana za identifikaciju, targeting, zaštitu i dobrovoljni povratak žrtava ili potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

“Neophodno je poboljšati efikasnost u sprečavanju i borbi protiv svih oblika trgovine ljudima povećanjem razmene informacija između nadležnih organa obe zemlje kako bi se pomoglo u identifikaciji, zaštiti i targetiranju žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima; zajedničke kampanje za podizanje javne svesti u cilju sprečavanja trgovine ljudima, posebno trgovine decom, i zajedničkih akcija za otkrivanje novih trendova u trgovini ljudima te za stvaranje odgovarajućih mehanizama za adekvatan odgovor.“

U nacrtu se navodi da će Nacionalna komisija za borbu protiv trgovine ljudima u Bugarskoj i Nacionalna komisija za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije Republike Severne Makedonije biti ovlaštene od strane Republike Bugarske kao nadzorna tela za implementaciju protokola./ ibna