Bugarska: Ivan Geshev poziva tužioce i istražitelje na nacionalni sastanak

Bugarska: Ivan Geshev poziva tužioce i istražitelje na nacionalni sastanak

Bugarsko Tužilaštvo će danas održati nacionalni sastanak na temu „Ratifikacija nezavisnosti bugarskog tužilaštva kako bi se izbegla opasnost od ozbiljnog kršenja vladavine zakona, u skladu sa članom 7 Ugovora o Evropskoj uniji“.

Sastanak prati izjavu Generalnog tužilaštva Vrhovnog saveta sudstva 10. avgusta u vezi sa pokušajima narušavanja nezavisnosti i ugleda bugarskih sudija, kršenja vladavine zakona, principa podele vlasti i pokušaja političkog pritiska.

Više od 700 tužilaca i istražitelja iz cele zemlje izrazilo je želju da učestvuje u Nacionalnoj konferenciji.

Pozivi za učešće upućeni su predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka, predsedniku, premijeru, ministrima, članovima Vrhovnog saveta sudstva (VSS), Inspektorata VSS i diplomatskim predstavništvima država članica EU./ibna