Bugarska: Jedan od pet Bugara veruje da Bill Gates stoji iza COVID-19, kaže istraživanje

Bugarska: Jedan od pet Bugara veruje da Bill Gates stoji iza COVID-19, kaže istraživanje

76% Bugara veruje da je Bugarska uspela da stavi pandemiju pod kontrolu.

Jedan od pet Bugara veruje da će vakcina protiv koronavirusa imati čipove za kontrolu. Više od petine Bugara veruje da Bill Gates stoji iza pandemije. Više od dva miliona i tri stotine hiljada Bugara slaže se sa tvrdnjom da je koronavirus veštačka bolest. Sve ovo pokazuje istraživanje koje je sprovela kompanija Trend.

Prema istraživanju, više od tri četvrtine ispitanika (76%) pozitivno ocenjuje upravljanje pandemijom, verujući da je Bugarska uspela da kontroliše pandemiju. Samo 10% smatra da upravljanje pandemijom nije uspelo.

Dve trećine ispitanika kaže da su se potpuno vratili u svoj uobičajeni način života. U velikoj meri bi se moglo reći da su vanredno stanje i mere za suočavanje sa koronavirusom u glavama Bugara stvar prošlosti.

U svom mesečnom istraživanju Trend je postavio poseban upitnik o teorijama zavere koji su poslednjih meseci stekle veliku popularnost.

Jedno od pitanja odnosilo se na uvođenje 5G tehnologije, a trećina ispitanika smatra da je to opasno. Tradicionalno, u svim pitanjima, ljudi sa višim obrazovanjem su informisaniji od onih sa nižim obrazovanjem. Međutim, kod visokoobrazovanih, procenat onih koji 5G smatraju opasnim je najveći, 44% u poređenju sa 16% koji to ne smatraju opasnim.

Više od 2.300.000 Bugara slaže se da je koronavirus veštačka bolest, dok se više od četvrtine (26%) ne slaže sa ovom procenom.

Svaki deseti se slaže da se korona širila 5G tehnologijom, dok se 41% nisu spremni da se slože s tom tvrdnjom.

Takođe prema istraživanju, značajan procenat (40%) veruje da je novi koronavirus biološko oružje dizajnirano da smanji broj stanovnika na Zemlji. U pogledu demografske analize, primećeno je da se oni koji žive u malim gradovima i selima u većoj meri slažu sa ovom procenom, dok u glavnom gradu pozitivnih odgovora ima u manjem obimu.

Više od milion ljudi veruje da koronavirus ne postoji i da je globalna prevara, dok se 56% ne slaže s tim.

Svaki peti Bugarin (22%) veruje da će se vakcina koristiti za ugradnju čipa za kontrolu ljudi.

Otprilike isti procenat (21%) veruje da Bill Gates stoji iza pandemije, kako bi kontrolisao ljude putem čipova koji će biti ugrađeni uz vakcinu. 39% se ne slaže sa ovom tvrdnjom i veliki procenat (40%) ne može prosuditi ili izraziti mišljenje.

Teorije zavere uvek pronalaze široku socijalnu osnovu kada su povezane sa farmaceutskom industrijom. Tako i ovo istraživanje pokazuje visok procenat (43%) onih koji veruju da je COVID-19 veštačka bolest, stvorena kako bi farmaceutske kompanije ostvarile profit, dok se 26% ne slaže./ibna