Bugarska: Mladi i izbori

Bugarska: Mladi i izbori

Mladi ljudi predstavljaju onaj deo biračkog tela do kojeg, uprkos naporima, političke stranke i dalje teško dopiru. Ispostavilo se da „revitalizacija“ članova stranke nije dovoljna za privlačenje novih glasača. Potrebni su ozbiljni i fokusirani napori, kao i više iskrenosti i posvećenosti rešavanju pitanja u oblastima kao što su kultura, obrazovanje i omladinska politika, kako bi se mladi ubedili da izađu na birališta.

Ključna reč koja se najčešće javlja u razgovorima mladih o situaciji u Bugarskoj je promena.

„Sve što tražim, bez obzira na troškove, odnosi se na budućnost i promene mogućnosti za mene i za sve“, kaže Daniel Lukanov, 18-godišnji student u intervjuu za VER iz Varne.

Na bugarskim parlamentarnim izborima koji će se održati 4. aprila, Daniel će glasati prvi put, ali već zna šta je za njega važno:

„Ko želi da se popne na vlast, prvo mora da nauči da vlada sobom. To je nešto što nedostaje kandidatima .“

Čini se da su mnogi mladi ljudi spremni da učestvuju na izborima, ali još uvek postoji određena dilema oko toga ko zaslužuje njihovo poverenje. Međutim, oni su uvereni da bi u stvari trebalo da glasaju, jer je to važan zadatak za njih kao građane – prema anketi koju je Valeri Velikov sproveo za VER u Varni.

„Glasaću“, kaže 18-godišnja Vazkresia. „Zato što smo mladi i tvrdimo da želimo da promenimo status quo; jedini način da se to uradi je glasanje za nekoga, bez obzira da li ulazi u parlament ili ne“.

Iako nije glavna tema razgovora, Vazkresia i njene prijateljice, Victoria i Andrea, zanimaju se za politiku i za ono što se dešava u Bugarskoj. Dve od njih razmišljaju o odlasku u inostranstvo da bi radile, ali mogle bi da se predomisle ako budu uverene da se status quo počinje menjati. Iako se definicije svake reči razlikuju, troje učenika za sebe daju najvažniju definiciju: „Za mlade, promene podrazumevaju da ne žele da napuste Bugarsku.“

Njihovi prijatelji Georgi i Alekandar nadaju se da će njihov glas pomoći u suzbijanju korupcije i uspostaviti odgovornost u vezi sa radom vlade i veću transparentnost.

Konstantin Pramatarov, koji studira političke nauke i kineske studije u Beču, takođe će iskoristiti svoje biračko pravo. Kako kaže, želi se jednog dana vratiti u Bugarsku, ali do tada je neophodno da se reše neki društveno-politički problemi:

„Politička situacija u Bugarskoj je parodija. Govorim o podršci mladim ljudima koji se žele vratiti u Bugarsku i pomoći u ponovnom pokretanju njene ekonomije.“

Zbog svog dugogodišnjeg iskustva, sociologinja Mira Radeva dobro zna profile birača svih starosnih grupa u Bugarskoj. Prema njenim rečima, faktori koji određuju aktivnost mladih na dan izbora su znanje i odgovornost:

„U 18. godini mladi ljudi žele da glasaju jer je to nešto novo za njih. Međutim, sve studije pokazuju da imaju niži nivo poznavanja političke situacije i da im je teško da biraju. U tim slučajevima se konsultuju sa svojim užim porodičnim krugom ako se u ovom kontekstu vode političke rasprave.“

Prema njenim rečima, mladi su motivisani da glasaju i doprinesu promenama u svojoj zemlji tek kada postanu roditelji.

Tada su prinuđeni da počnu da razmišljaju o svim problemima koji se tiču poreza, cena, plata, budžeta, zdravstvene zaštite, obrazovanja. Ovo lično utiče na njih jer je sada za njih odgovoran neko drugi, ali istovremeno počinju da razvijaju svoje veštine i znanje te postaju aktivniji.“ / ibna

Izvor: Bugarski nacionalni radio