Bugarska: Parlament odlučuje o Zakonu o zdravstvu

Bugarska: Parlament odlučuje o Zakonu o zdravstvu

Očekuje se da će bugarska Narodna skupština na vanrednoj sednici 12. maja odobriti drugo čitanje predloga Zakona o izmeni Zakona o zdravstvu.

Predlog Zakona je odobren prvim glasanjem 8. maja 2020. Tekstove su već odobrili parlamentarni Odbor za pravna pitanja i kabinet, predlažući mere za rešavanje pandemije COVID-19, kao i ograničavanje finansijskih posledica po završetku vanrednog stanja, koje ističe 13. maja i Vlada ga neće produžiti.

Predlog zakona ima za cilj da stvori pravni okvir koji će osigurati usporavanje širenja infekcije, kao i nesmetan rad zdravstvenog sistema.

Zakon mora da bude podvrgnut drugom čitanju na plenarnom zasedanju i objavljen u „Državnim novinama“ prije 13. maja.

10. maja je istekao rok za nove predloge izmena Zakona o zdravstvu, u kojima su istaknute mere protiv pandemije po okončanju vanrednog stanja. Predlozi stranaka između prvog i drugog čitanja bukvalno su prepisali originalni predlog kabineta.

Vladajuća stranka GERB povukla je predlog za proglašavanje vanrednog stanja po nalogu ministra zdravlja i uvela novi tekst – da to treba raditi samo aktom kabineta. Odbor za pravna pitanja odobrio je predlog u drugom čitanju 11. maja. Njihov predlog takođe sadrži kriterijume i pruža zakonske definicije pojmova „epidemiološka vanredna situacija“, „izolacija“ i „karantin“.

Istu poziciju podržava i zvanična opozicija BSP-a, čija je liderka Cornelia Ninova, zajedno sa svojim kolegama, podnela sličan predlog. Levica takođe zahteva olakšice za korisnike kredita, podršku radnicima koji nisu primali plate tokom krize i smanjenje PDV-a na hranu i lekove.

Predlozi GERB-a, koje je potpisala liderka parlamentarne grupe Daniela Daritkova, kao stranke koja se već bavila koronavirusnom pandemijom, takođe predviđaju sankcije zbog neuspeha u primeni mera po okončanju vanrednog stanja 13. maja. Za sve prekršitelje izreći će se novčana kazna biti od 300 do 1000 leva, a u slučaju ponovljenog kršenja – od 1000 do 2000 leva.

Ujedinjeni Patrioti žele da mere o kasnijoj isplati kredita, koje su uključene u zakon o vanrednom stanju, budu na snazi dva meseca po okončanju vanrednog stanja, bez kamatnih stopa, a ne da se karakterišu kao kašnjenje, ne otkazivanjem ugovora i zabrana oduzimanja imovine.

Jedan od izvestioca parlamentarne grupe MRF-a Hamid Hamid pozvao je na ukidanje dvomesečnog roka da bi administrativni sudovi mogli da razmatraju žalbe na opšte upravne akte. Takođe insistira na usvajanju zakona kojim će postupci ministra zdravlja stupiti na snagu od trenutka objavljivanja na veb lokaciji ministarstva./ibna