Bugarska po EGDI indeksu na 44. mestu

Bugarska po EGDI indeksu na 44. mestu

Prema indeksu razvoja e-uprave (EGDI), Bugarska je na 44. mestu od 193 zemlje obuhvaćene izveštajem Ujedinjenih nacija (UN).

Bugarska po prvi put ulazi u kategoriju veoma visokog stepena razvoja e-uprave, zajedno sa zemljama evropske regionalne grupe, Češkom, Slovačkom, Letonijom, Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.

Prema izveštaju UN, Bugarska, zajedno sa ostalim zemljama u ovoj kategoriji, pokazuje koherentnost i napredak u razvoju strateških dokumenata u oblasti e-uprave i u koordinaciji i pružanju e-usluga.

Bugarska ostvaruje značajan napredak i u indeksu e-učešća, pomerajući se za 12 mesta sa 35. na 23. mesto od 193 zemlje.

Broj država članica UN-a u grupi sa vrlo visokim nivoom razvoja e-uprave (sa vrednostima u rasponu od 0,75 do 1,00) povećao se sa 40 na 57, što je porast od 43% između 2018. i 2020. godine, prema Izveštaj UN.

Od 18 zemalja koje su prvi put rangirane u vrhunsku EGDI grupu, četiri su u Americi (Argentina, Čile, Brazil i Kostarika), sedam u Aziji (Saudijska Arabija, Kina, Kuvajt, Malezija, Oman, Turska i Tajland), a sedam se nalazi u Evropi (Češka, Bugarska, Slovačka, Letonija, Hrvatska, Mađarska i Rumunija).

Ukupan broj zemalja u grupi sa visokim stepenom razvoja e-uprave blago se smanjio – sa 71 u 2018. godini na 69 u 2020. godini, napominje se u izveštaju.

Indeks razvoja e-uprave (EGDI) je periodični indeks koji ima za cilj da pruži sveobuhvatnu i tačnu procenu nivoa razvoja e-uprave u različitim državama članicama UN-a. Proučavanje i merenje razvoja e-uprave vrši Odeljenje za ekonomska i socijalna pitanja Ujedinjenih nacija. Prvo izdanje je napravljeno 2003. godine, a narednih godina indeks je objavljivan svake godine. Posle 2008. godine počeo je da izlazi jednom u dve godine.

Metodološki okvir za prikupljanje i ocenu podataka o istraživanju razvoja e-uprave zasnovan je na integrisanom pogledu na e-upravu, koji uključuje tri važne dimenzije koje omogućavaju pojedincima da imaju koristi od mrežnih usluga i informacija: adekvatnost telekomunikacione infrastrukture, resursi ljudskih kapaciteta za upotrebu IKT i dostupnost mrežnih usluga. Takođe se meri efikasnost državnih institucija u uključivanju društva u proces donošenja politika. / Ibna