Bugarska: Pompeo povezuje sudiju Mitalova sa velikim korupcijskim skandalom

Bugarska: Pompeo povezuje sudiju Mitalova sa velikim korupcijskim skandalom

“Danas ističem sudiju Specijalnog krivičnog suda u Bugarskoj Andona Mitalova zbog njegove umešanosti u značajan slučaj korupcije. Mitalov je u službenom kapacitetu bio umešan u koruptivna dela koja su potkopavala vladavinu zakona i ozbiljno ugrozila nezavisnost demokratskih institucija u Bugarskoj.

Ovo utvrđivanje činjenica je izvršeno u skladu sa članom 7031 (c) Zakona o državnoj pomoći, spoljnim operacijama i srodnim programima 2020 (Div. G, P.L. 116-94). Prema članu 7031 (c), kada ministar imenuje strane vladine službenike da su direktno ili indirektno umešani u značajnu korupciju, takve osobe i njihovi uži članovi porodice nemaju pravo ulaska u Sjedinjene Države.

Zakon takođe nalaže da se ministar spoljnih poslova izjasni javno ili privatno ili da identifikuje ove službenike i njihove uže članove porodice. Pored Mitalova, prijavljujem i njegovu suprugu Korneliju Stojkovu-Mitalovu i njegovu ćerku Gerganu Mitalovu.

Ovo je prva takva akcija u Bugarskoj i potvrđuje posvećenost SAD-a u borbi protiv korupcije u Bugarskoj i širom sveta. Sjedinjene Države i dalje stoje sa građanima Bugarske u borbi protiv korupcije. Ministarstvo spoljnih poslova koristiće ove principe za podsticanje odgovornosti za korumpirane aktere u regionu i širom sveta”. / ibna