Bugarska: Pravni odbor diskutuje o merama nakon vanrednog stanja

Bugarska: Pravni odbor diskutuje o merama nakon vanrednog stanja

Izmene koje je bugarska Vlada predložila u zakonu o zdravstvu raspravljaju se u parlamentarnom odboru za pravna pitanja.

Ovim putem Vlada ističe glavne mere protiv širenja koronavirusa i prevazilaženja ekonomskih posledica po okončanju vanrednog stanja koje je uspostavljeno 13. marta. Vanredno stanje ističe 13. maja i Kabinet je odlučio da ne predloži produženje.

Izmene omogućavaju ministru zdravlja da odmah naredi mere za suzbijanje pandemije u zemlji i da odredi uslove i postupak obavezne izolacije pacijenata sa zaraznim bolestima, zaraznih uzročnika, njihove kontakt osobe i lica koji su ušli u Bugarsku od drugih zemalja.

Ministar zdravlja će moći da odredi mere u celini za zemlju ili za određeni region, ako je potrebno.

Kako bi se izbegla velika koncentracija učeničkih grupa na jednom mestu, Vlada predlaže da se  završni ispiti od 4. do 10. razreda za školsku 2019. i 2020. godinu, ne održavaju.

Nacrt takođe predviđa izmene nekih drugih propisa. Zakonikom o upravnom postupku izričito je određen dvomesečni rok za ispitivanje administrativnog akta izdatog u vanrednim situacijama, kao i dvosmerno osporavanje administrativnog akta.

Izmene takođe obezbeđuju poboljšanje rasporeda socijalno-ekonomskih, finansijskih i zdravstvenih mera za rešavanje efekata širenja i prenosa bolesti./ibna