Bugarska: Primenjeno 16 od 19 preporuka za borbu protiv korupcije, tvrdi Ministarstvo spoljnih poslova

Bugarska: Primenjeno 16 od 19 preporuka za borbu protiv korupcije, tvrdi Ministarstvo spoljnih poslova

Godišnji izveštaj Grupe država protiv države protiv korupcije (GRECO) Savetu Evrope za 2019. godinu kaže da je Bugarska ispunila 63,2% od ukupno 19 preporuka u četvrtom krugu ocene GRECO-a posvećene sprečavanju korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Od toga, četiri se odnose na antikorupcijske preporuke koje se odnose na članove Parlamenta, devet na sudije i šest na tužioce.

Ukupna procena za Bugarsku je da je sprovela ukupno šesnaest od devetnaest preporuka. Među zastupnicima, puna implementacija iznosi 50%, među sudijama 55,6%, a među tužiocima 83,3%.

Bugarska je među zemljama sa veoma stabilnim nivoom usvajanja preporuka, što je dokaz efikasnosti napora koje danas Bugarska ulaže, navodi Ministarstvo spoljnih poslova.

Za Finsku i Norvešku prijavljeno je savršenih 100% primene svih preporuka; Velika Britanija 87,5%, Švedska 75%, Estonija 73,7%, slede Latvija i Slovenija, sa 68,8%, odnosno 66,7%.

Godišnji izveštaj GRECO-a Savetu Evrope za 2019. godinu pruža informacije o aktivnostima grupe i sprovođenju njenih preporuka od strane država članica. U oktobru 2020. godine planirano je da predstavnici organizacije posete Bugarsku u okviru petog kruga evaluacije. / ibna