Bugarska: Proteste finansira mafija, tvrdi predsednica Parlamenta

Bugarska: Proteste finansira mafija, tvrdi predsednica Parlamenta

Stranka sa najboljom strukturom spremna za izbore je GERB, rekla je predsednica bugarskog Parlamenta Tsveta Karaiancheva na bugarskoj televiziji.

„Naravno da smo legitimni. Ovu snagu smo dobili 2017. godine, kada je izbore organizovala prelazna vlada Rumena Radeva“, rekla je na pitanje da li je trenutna vlada legitimna.

„Ljudi protestuju, neka se bune“, rekla je Karajančeva o trajanju negodovanja u javnosti, dodajući: „Ovi ljudi na trgu imaju pravo da mirno izraze svoje stavove. Čujemo šta se događa na trgu, kao na primer o novom ustavu“.

Prema rečima predsednice Narodne skupštine, jedan od zahteva demonstranata bio je novi ustav, koji je GERB već podneo parlamentu, s ciljem ponovnog pokretanja društveno-političkog sistema u Bugarskoj. Naglasila je da vladajuća stranka započinje raspravu i da će novi socijalni ugovor izraditi buduća Velika nacionalna skupština.

„Koji ćemo problem rešiti ostavkom? Ljudi na ulici kažu: „Želimo da podnesete ostavku“. Šta posle radimo? “ Pitala se Karajančeva. „Šta znači ostavka?“ „Ako smo odgovorni, moramo da nastavimo da pomažemo ljudima, Narodna skupština mora da nastavi da radi“, rekla je ona, dodajući da se „ne bojimo izbora i prelazne vlade“.

Karajančeva je bila odlučna u stavu da je mafija finansirala proteste, rekavši da nije bilo zavisnosti vladajuće stranke od MRF-a, koji je obezbedio kvorum za sastanke poslednjih dana.

Na kraju, Karajančeva je rekla da trenutno pristup novinara hodnicima parlamenta neće biti vraćen. / Ibna