Bugarska: U Parlament ulaze 5+1 stranka – razlika između GERB i BSP oko 2,2%, pokazuju istraživanja

Bugarska: U Parlament ulaze 5+1 stranka – razlika između GERB i BSP oko 2,2%, pokazuju istraživanja

Poslednje istraživanje javnog mnenja, koje je agencija Trend sprovela u februaru, pokazuje da bi, ako bi se izbori održali danas, 5 + 1 stranka prešle prag za učešće u Parlamentu, a stranka Slavija Trifonova bila bi treća politička sila.

U februarskoj anketi došlo je do blagog pada pozitivne ocene rada Parlamenta (20%), dok je Vlada zadržala sličan nivo (28%) u poređenju sa poslednjih nekoliko meseci.

Ocena rada predsednika Republike pokazuje neznatan pad, ali ocene popularnosti predsednika Rumena Radeva nisu značajno pale. Očigledno da analitičari pad pripisuju razgovorima između predsednika i načelnika vazduhoplovnih snaga, koji su objavljeni u javnosti i koje istražuju pravosudni organi.

U poređenju sa novembarskom anketom, pozitivno mišljenje o radu generalnog tužioca se povećava. Tradicionalno, svaki put kada na ovo mesto dođe novi službenik ocena poverenja se poveća. U ovom slučaju, glavni tužilac je zaslužan za pozitivan rad Tužilaštva od početka godine.

Značajno smanjenje zabilježeno je u pozitivnoj oceni rada ombudsmana, zbog činjenice da novi nosilac dužnosti nije tako prepoznatljiv i prihvatljiv kao prethodni. Procenat onih koji su rekli da nisu u stanju da procene rad ombudsmana u februaru je porastao za 15%, u poređenju sa majem 2019. godine, a pozitivne ocene su opale sa 65% na 40%.

Što se tiče vojske, policije, Bugarske narodne banke i Bugarske pravoslavne crkve, pozitivnih ocena je više nego negativnih.

Prvih pet ministara su Tomislav Donchev sa 30%, Krasen Kralev (27%), Ekaterina Zaharijeva (26%), Mladen Marinov (25%) i Emil Dimitrov (25%). S druge strane, poslednja mesta zauzimaju Denitsa Sacheva (12%), Danail Kirilov (12%), Marijana Nikolova (13%), Emil Karanikolov (13%) i Rosen Željazkov (14%).

GERB je i dalje prva politička snaga, sa samo 2% iznad svog glavnog rivala BSP. Nakon izbora, stranka Bojka Borisova uživala je tradicionalni „imunitet“ pobednika izbora, ali to vreme je očito prošlo. Kriza sa vodosnabedvanjem u Perniku će verovatno imati uticaja i na GERB, što je dovelo do blagog pada vladajuće stranke.

Što se tiče stopa koje su stranke zabeležile u anketi Trenda u februaru, čini se da stranke 5 + 1 prelaze prag, jer GERB dobija 20,3%, BSP 18,1%, Slavi Trifonov 7,1%, MRF 6,7 % i Demokratska Bugarska 4%. VMRO ostaje na 2,6%, što daje nadu Karakačanovoj stranci da će biti zastupljena u narednom sazivu Parlamenta./ibna