Bugarska ulaže 33 miliona eura u obnovljive izvore energije

Bugarska ulaže 33 miliona eura u obnovljive izvore energije

Sofija je odlučila da podrži korištenje obnovljivih izvora energije, oslobađajući 33 miliona evra i dajući „zeleno“ svetlo za pokretanje Programa energetske efikasnosti i energetske bezbednosti, koji će, između ostalog, podržati geotermalnu, hidroenergetsku i energetsku modernizaciju zgrada.

Prema bugarskom ministarstvu energetike, po prvi put, preduzeća će takođe imati pravo da se prijave za finansiranje, ako traže načine za poboljšanje i povećanje proizvodnje. U prošlosti su samo privatna lica mogla dobiti sredstva.

Ovaj novi Program će početi, kako je navedeno, 22. maja.

Program je podeljen na četiri dela – razvoj malih hidroelektrana (HE), stvaranje novih geotermalnih instalacija, poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama, industrijskim objektima i opštinama i razvoj drugih parametara programa.

Sredstva za podršku čitavog programa će do 85% doći iz evropskih fondova, posebno iz mehanizma podrške EU za period 2014-2021, dok je preostalih 15% iz državnih sredstava, na osnovu državnog budžeta.

Svi projekti će imati pravo na finansiranje do kraja 2021. godine i moraju biti završeni do kraja 2024. godine.

Bugarska se kreće ka smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, čak je uspela da zauzme drugo mesto u EU, nakon što je uvidela da se emisija smanjuje za 8,1% u toku godine, prema podacima koje je objavio Eurostat.

Značajna smanjenja zabilježena su i u Hrvatskoj i Sloveniji, dok je Rumunija pokazala vrlo skromno poboljšanje./ibna