Bugarska: Uvođenje evra planirano za 1. januar 2024. godine

Bugarska: Uvođenje evra planirano za 1. januar 2024. godine

Koordinaciono veće za pripremu Republike Bugarske za članstvo u evrozoni, kojim su kopredsedavali guverner Bugarske narodne banke Dimitar Radev i ministar finansija Asen Vasilev, usvojilo je na današnjem sastanku nacrt Nacionalnog plana Republike Bugarske za uvođenje Evra i učešće u Evrozoni.

Opredeljenost Bugarske da usvoji jedinstvenu evropsku valutu potvrđena je Ugovorom o pristupanju Republike Bugarske i Rumunije Evropskoj uniji, nakon što je to prvobitno navedeno na početku pregovora o članstvu te zemlje u EU.

Pripreme za pristupanje Bugarske Evrozoni ciljanog su datuma i to za 1. januar 2024. godine. Uvođenje evra planirano je bez prelaznog perioda, a datum usvajanja evra poklapaće se sa njegovim uvođenjem kao zvanične jedinice plaćanja. Konverzija će se izvršiti primenom nepovratno fiksnog kursa između evra i leva. Nakon uvođenja evra u roku od mesec dana, lev i evro biće zakonsko sredstvo plaćanja.

Nacionalni plan za uvođenje evra u Bugarskoj je strateški dokument na osnovu kojeg će se sprovesti operativni rad na zameni leva evrom. Plan je razvilo Koordinaciono veće za pripremu Republike Bugarske za članstvo u Evrozoni i u njegovoj pripremi praćene su dobre prakse država članica Evrozone.

Dokument je pripremljen i usvojen u roku, do 30. juna 2021. godine, utvrđen ukazom № 103 Saveta ministara od 25. marta 2021. godine o izmenama i dopunama Ukaza br. 168 Saveta ministara iz 2015. godine o uspostavljanju Koordinacionog saveta za pripremu Republike Bugarske za članstvo u evro zoni.

Nacrt Nacionalnog plana za uvođenje evra u Republici Bugarskoj biće objavljen na javnoj raspravi pre nego što ga podnese na razmatranje Savet ministara.

Nacionalni plan za uvođenje evra u Bugarskoj opisuje principe, institucionalni i pravno-normativni okvir za usvajanje evra, kao i glavne aktivnosti za uspešno uvođenje evra od 1. januara 2024. godine.

Dokument se bavi svim važnim operativnim aktivnostima i merama koje bi učesnici u pripremama za uvođenje evra – privatni, javni sektor i građani – trebalo da sprovedu kao deo procesa usvajanja evra. Definisana su pravila za preračun cena i drugih vrednosti, objašnjeni su postupci zamene gotovine i konverzije BGN depozita i zajmova sa fiksnim i promenljivim kamatnim stopama. Navedene su procedure za snabdevanje i distribuciju novčanica i kovanica evra, opisane su neophodne zakonodavne promene. Ovaj dokument takođe uključuje glavne principe i faze informativne kampanje čiji je cilj podizanje svesti bugarskih građana o tome kako da lev zamene evrom, vizuelne i bezbednosne karakteristike novčanica i kovanica evra, mere za zaštitu potrošača i druga važna pitanja u vezi sa uvođenjem evra.

Konkretni zadaci koje treba izvršiti u procesu pripreme za članstvo u Evrozoni, sa određenim rokovima i institucijama odgovornim za primenu, biće detaljno opisani u Akcionom planu Nacionalnog plana za uvođenje evra u Republici Bugarskoj. / ibna