Bugarska: Većina građana se odlučuje za domaće destinacije

Bugarska: Većina građana se odlučuje za domaće destinacije

U uslovima krize sa pandemijom coronavirusa, u planovima Bugara za letnji odmor, domaće destinacije su prirodno stekle prednost nad stranim turističkim destinacijama. Vanredno stanje stvara ozbiljne opšte prepreke turizmu. Ali, pored toga, Gallupova istraživanja otkrivaju neku vrstu turističkog patriotizma.

Istraživanje Gallup International, provedeno telefonom, bavilo se namerama stanovnika Bugarske pre letnje turističke sezone, u okviru studije redovnog istraživačkog programa Gallup International i Nacionalnog saveta za turizam. Ovo omogućava poređenje sa prvobitnim planovima Bugara, koji su zabilježeni u decembru 2019. Anketa je obavljena pre najave nekih pravila i mera vezanih za mogućnost odmora u zemlji i inostranstvu (karantin, izjave, testovi itd.).

70% ispitanika smatra mogućnost letnjeg odmora u Bugarskoj dobrom ili veoma dobrom opcijom, dok četvrtina ima suprotan stav, a nekolicina još okleva. Kriza stvorena koronavirusom očigledno ne menja osnovni pojam domaćeg turizma.

Međutim, kako se i očekivalo, kriza je učinila Bugare mnogo opreznijima oko konkretnih planova: u odnosu na decembar, deklarisane namere za organizovani odmor (na moru, u planinama itd.) tokom leta smanjene su za gotovo tri puta. Među onima koji ovo ljeto nastavljaju planirati, vidljiva je promena u korist bugarskih destinacija, za deset bodova, povećavajući udio preferencija za ljetni odmor u Bugarskoj, uglavnom na štetu “morskih odmora” u inostranstvu.

Kako se očekuje, pad interesa za letnji odmor u inostranstvu je mnogo vidljiviji – procene pokazuju smanjenje sa oko 1,1 miliona ljudi koji su planirali takve odmore pre nekoliko meseci, na oko 300.000 koliko ih sada namerava otići. Skoro dve trećine onih koji još uvijek planiraju ići na more planiraju odlazak u Grčku, a oko 30% u Tursku.

Postoji i talas „turističkog patriotizma“. U nedavnom istraživanju, više od 80% ispitanika, na primer, reklo je da je potrebno podržati domaći turizam – birajući takvu destinaciju za odmor pre nego alternative u inostranstvu. 72% odraslih građana izražava podršku državnoj pomoći za bugarski turizam. Podrška je većim delom spontana i to pokazuje jasan javni instinkt u krizi.

Za više od 80% onih koji planiraju letnji odmor, njihove namere su da putuju automobilom, dok je zabeleženo očekivano odbijanje putovanja avionom.

Planirano trajanje letnjeg odmora (koje je do sada u proseku bilo devet dana) blago se povećava. Povećava se i relativni udeo planiranih većih rashoda (u proseku 1.321 leva). Ali u oba slučaja ne mogu se izvući sigurni zaključci, jer je osnova za istraživanje vrlo ograničena.

Istraživanje je sprovedeno 1.000 osoba između 1. i 5. maja, metodom telefonskog razgovora./ibna