Bugarska: VMRO i NFSB podržavaju predloge GERB za ustavne promene

Bugarska: VMRO i NFSB podržavaju predloge GERB za ustavne promene

GERB i VMRO postigli su principijelni sporazum o izmeni bugarskog Ustava i sazivanju Velike nacionalne skupštine, dok će NFSB takođe podržati vladine partnere.

Dve delegacije su održale jednosatnu raspravu u parlamentu, nakon čega su objavile zajedničke predloge.

„Projekat koji smo prvobitno dostavili Narodnoj skupštini kao osnovu za razgovor sa ostalim strankama trenutno je u toku pravnom i tehničkom revizijom. Imamo tim koji radi na nekim pravnim i tehničkim pitanjima u ovom originalnom projektu. Slušaćemo i sve predloge parlamentarnih grupa sa kojima se danas sastajemo i nezavisnih poslanika“, istakla je predsednica poslaničke grupe GERB Daniela Daritkova.

Ona je naglasila da se stranka složila sa predlogom VMRO-a da se u nacrt novog Ustava uključi preambula, koja opisuje osnovne principe na kojima će država raditi.

Vlada je postavila rok za 2. septembar i nada se da će prikupiti potrebnih 120 potpisa za pokretanje procesa, koji uključuje dvodnevnu raspravu o projektu, kao i detaljne predloge. Nakon toga morat će se tražiti podrška više od 160 članova.

VMRO je izrazio podršku promeni osnovnog zakona i najavio da se oni “nadaju” kada je u pitanju ideja o sazivanju Velike nacionalne skupštine.

„Razgovori su bili izuzetno konstruktivni. Kolege su izjavile da su voljni da podrže naš predlog za prikupljanje 120 potpisa da bi se pokrenuo proces organizovanja sednice Velike narodne skupštine i donošenja novog Ustava. Naravno, ovo je samo prvi korak, iskazana je politička volja. Od sada do 2. septembra, kada započinje postupak prikupljanja potpisa, započet ćemo period tokom koga će se razmatrati svi predlozi, jer će svaka parlamentarna grupa podneti neki“, primetila je predsednica parlamenta Tsveta Karaiancheva rezimirajući rezultate sastanka.

Ona je naglasila da su kolege iz NFSB-a imali neke predloge za tehničke korekcije i dodala da će one biti uključene u nacrt, koji će biti predložen za potpisivanje početkom sledećeg meseca. „Ovaj projekat nije GERB; ovaj projekat je stvar političke volje, poziv na diskusiju “, dodala je Karaiancheva.

Ujedinjeni Patrioti saopštili su da su od najvećeg partnera vladajuće koalicije dobili uverenja da će održati ono što su rekli da su tri najvažnija temelja novog ustava – nacionalna država, bugarski nacionalni jezik i pravoslavlje kao tradicionalna religija.

Vladajuća stranka je takođe saopštila da su razgovori sa nezavisnim poslanicima koji su zakazani za danas odloženi, pošto su ovi poslanici tražili više vremena da se upoznaju sa predlozima. / ibna