Bugarska: Zakon o hitnim merama i akcijama objavljen u Službenim novinama

Bugarska: Zakon o hitnim merama i akcijama objavljen u Službenim novinama

Zakon o hitnim merama i akcijama, objavljen odlukom Narodne skupštine 13. marta 2020., objavljen je u Službenom glasniku, 24. marta 2020. godine.

Zakonom je predviđeno da oružane snage proveravaju identitet osoba i ograniče joj kretanje do dolaska organa Ministarstva unutrašnjih poslova, u slučaju da postoje dokazi da je on / ona odbio ili nije poštovao odredbe člana 61. i 63. Zakona o zdravstvu, da oduzmu vozila do dolaska Ministarstva unutrašnjih poslova, radi ograničavanja kretanja lica i vozila na kontrolnim tačkama, te da upotrebe fizičku silu i druga sredstva samo kada je to apsolutno neophodno.

Za kršenje mera za sprečavanje širenja koronavirusa novčana kazna je od 5.000 leva naviše.

Veći deo odredbi zakona primjenjuju se retroaktivno – od 13. marta, a sva ostala od 24. marta. Među onima koji su danas dodati Krivičnom zakoniku, stoje izmene i dopune koje predviđaju kaznu za neopravdano povećanje cena robe, kao i povećanje novčane kazne na 50.000 leva za netačne informacije iz radio stanica, putem telefona ili na neki drugi način.

Notarski postupci su ograničeni na hitne slučajeve u skladu sa zdravstvenim i higijenskim zahtevima. Notarska komora obezbeđuje najmanje jednog notara na 50.000 stanovnika za pojedino područje.

Dok se ne ukine vanredno stanje, kašnjenja obaveza pojedinaca, uključujući kamate i penale za kašnjenje u plaćanju, kao i nematerijalne posledice, poput rane otplate, raskida ugovora i oduzimanja imovine, neće se primeniti.

Poslodavci i ovlašteni organi, u zavisnosti od specifičnosti posla i mogućnosti da ga obezbede, mogu da odrede da se radi kod kuće ili rade bez saglasnosti zaposlenih, osim ako to nije moguće. Uslovi za dodelu zadataka, njihovo izvršenje i kontrola određuju se naredbom poslodavca ili nadležnog organa.

Ograničenja koja su izrečena za prekovremeni rad i njegovo trajanje ne odnose se na zaposlene sa skraćenim radnim vremenom koji pružaju ili pomažu u pružanju medicinske pomoći, na državne službenike koji, zahvaljujući opisima posla ili naredbama rukovodstva, pomažu u pružanju medicinske pomoći.

Policija i vatrogasne službe i agencije za javnu zaštitu radiće prekovremeno izvan okvira članka. 187, st. 7 Zakona o Ministarstvu unutrašnjih poslova, uz izričitu pismenu saglasnost državnog organa. Nedostatak saglasnosti nije razlog za disciplinsko postupanje.

Odredbe Zakona o javnim nabavkama ne odnose se na nabavku sredstava za higijenu, dezinfekciona sredstva, medicinska sredstva i ličnu zaštitnu opremu neophodne za pružanje antiepidemijskih mera, kupovinu medicinskih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme neophodne za dijagnostiku i postupanje sa zaraženim pacijentima, njihov potrošni materijal i aktivnosti u vezi sa sprovođenjem, te na prenošenje pesticida i bolničkim odvozom otpada u skladu sa Uredbom br. 1 o zahtevima za sakupljanje i tretman otpada na teritoriji zdravstvenih ustanova i zdravstvenih ustanova.

Apoteke mogu davati lijekove samo na recept u skladu sa uslovima i postupcima koje je Nacionalni fond zdravstvenog osiguranja propisao na lijekove, dok se vanredno stanje ne povuče i dva mjeseca nakon njegovog povlačenja.

Do kraja vanredne situacije, naredbom ministra zdravlja, izvoz medicinskih proizvoda biće zabranjen, u skladu sa odredbama Zakona o lekovima za ljude sa teritorije Republike Bugarske.

Onaj ko prekrši zabranu iz stava 1. kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10 000 leva, a u slučaju ponovljenog kršenja novčane kazne se udvostručuju.

Ako je potrebno, Savet ministara zadužiće Državni biro za državne i ratne rezerve da izvrši inspekciju Državnih rezervi za žitarice, meso, mlečne proizvode i drugu trajnu hranu, medicinsku opremu, lekove, sanitetski materijal i alkohol i da pripremi izveštaj i predlog kabinet za procenu rezervisanja za dodatne rezerve.

Ministar zdravlja, po nalogu, može vršiti inspekcije rada državnih ili drugih zdravstvenih inspektora i / ili državnih zdravstvenih inspektora Nacionalnog centra za radiologiju i radijacionu zaštitu, radi praćenja anti-pandemijskih mera i ograničenja .

Ministar prosvete i nauke može, naredbom, utvrditi privremena pravila u skladu sa stavom 1, uključujući radno mesto, radno vreme direktora i specijalnih vaspitača, tehnička sredstva za organizovanje i sprovođenje programa obuke personala./ibna