Bugarska želi da učestvuje kao akcionar u FSRU Aleksandrupolisa

Bugarska želi da učestvuje kao akcionar u FSRU Aleksandrupolisa

Stvarna diversifikacija snabdevanja gasom biće postignuta samo kroz saradnju zemalja jugoistočne Evrope, izjavila je bugarski ministar energetike Temenužka Petkova, koja je učestvovala na konferenciji o energetskoj bezbednosti na Balkanu. Konferencija je održana u Beogradu, uz učešće ministara i vladinih funkcionera iz Srbije, Severne Makedonije, Rumunije, Mađarske i Crne Gore.

Cilj je, prema njenim rečima, osigurati energetsku sigurnost, što je bilo u središtu agende bugarskog predsedavanja Savetom Evrope u prvoj polovini 2018. godine.

Sada je potrebno izgraditi energetsku infrastrukturu koja može pokriti deficit zabeležen na zapadnom Balkanu.

Bugarska ministarka energetike istakla je da se nastavljaju radovi na ubrzavanju implementacije interkonektivnog gasovoda između Bugarske i Srbije (IBS), projekta koji je uključen u listu projekata od zajedničkog interesa Evropske komisije za EU, podsećajući da je 22. maja počela izgradnja interkonektivnog gasovoda Grčka-Bugarska (IGB).

Bugarska, kako je rekla Temenužka Petkova, zainteresovana je da učestvuje kao akcionar u plovećem LNG terminalu u Aleksandropolisu.

„Uspešna implementacija ovih projekata do 2020. godine rezultirat će diversifikacijom i bezbednošću opskrbe energijom za Bugarsku i regiju jugoistočne Europe“, rekla je bugarska ministarka.

Podseća da je projekat Terminala za LNG u Aleksandropolisu uključen u projekte evropskog interesa EU i nastavlja se uz podršku SAD.

Zemlje jugoistočne Evrope suočene su sa ozbiljnim izazovima koji zahtevaju stvaranje infrastrukture niske emisije ugljika, kao što je nuklearna elektrana Belene, koja može biti rešenje problema klimatskih promjena, tvrdi ona./ibna