CBBiH prezentovala izveštaj o ključnim makroekonomskim neravnotežama u zemlji

CBBiH prezentovala izveštaj o ključnim makroekonomskim neravnotežama u zemlji

U organizaciji Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u Sarajevu je održana međunarodna istraživačka konferencija pod nazivom „Makoekonomske neravnoteže i konvergencija s EU“.

“CBBiH želi podsticati naučno utemeljene diskusije o trenutnom stanju u makroekonomskom okruženju Bosne i Hercegovine, trenutnim pravcima razvoja i identifikovati neke od oblasti gde su promene poželjne i trebaju biti planirane. Zbog toga je CBBiH na konferenciju pozvala autore interesantnih istraživačkih radova iz oblasti makroekonomskih neravnoteža i procesa konvergencija. Među panelistima su bili i predstavnici relevantnih međunarodnih institucija koje su fokusirane na analizu makroekonomskih neravnoteža,” saopšteno je iz CBBiH.

Gosti konferencije su bili predstavnici centralnih banaka iz okruženja, zaposlenici CBBiH, domaćih institucija uključenih u proces izveštavanja o makroekonomskim temama ka Evropskoj komisiji, akademije te analitičari iz poslovne zajednice.

Empirijska istraživanja, koja su bila osnova za diskusiju, naglasila su značajne trendove u neravnotežama članica Evropske unije (EU) iz Centralne i Istočne Evrope i zemalja Zapadnog Balkana. Osnovni nalazi iz prepodnevnih sesija su ukazali na vrste izazova koje bi se mogle naći pred zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, uz osvrt na brzinu realne ekonomske konvergencije. Predstavljena su i istraživanja CBBiH o ključnim makroekonomskim neravnotežama u zemlji.

Poslepodnevne sesije su bile rezervisane za dve teme od posebnog interesa za centralne banke: usklađenost između poslovnog i finansijskog ciklusa te realnog deviznog kursa. Nijedno od ovih pitanja ne zavisi isključivo od delovanja centralnih banaka, ali i harmonizovanost među ciklusima i realni devizni kurs imaju uticaja na način na koji se vodi monetarna politika.

Učesnike konferencije pozdravio je guverner CBBiH Senad Softić sa željom da konferencija doprinese poboljšanjima u procesima planiranja makroekonomskih politika u Bosni i Hercegovini i vođenju produktivnih i profesionalnih dijaloga s institucijama EU. Guverner je istakao da put prema pristupanju EU sa sobom nosi strukturalne promene u ekonomijama zemalja kandidata te da će sam proces konvergencije generisati neravnoteže koje moraju biti adekvatno tretirane kako ne bi došlo do makroekonomske nestabilnosti.